sprzedaż • działka • rolna


warmińsko-mazurskie • Babięta


47 200 PLN
11 087 €
9 938 £
12 447 $
  • 12 500
4 zł
1 €
1 £
1 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

25 lipca 2019 r. o godz. 11:00w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie sięDRUGA LICYTACJAnieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 286, o powierzchni 1,25 ha, należącej do dłużnika Marka Kalinowskiego, położonej w obrębie miejscowości Babięta, gmina Piecki, nad jeziorem Krawno, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00005496/9.Suma oszacowania wynosi 70 800 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47 200 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 080 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28 1020 3639 00008502 0005 0377Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (89) 741 32 50.Kontakt:
KSR Andrzej Popowicz
tel: (89) 741 32 50

  • powierzchnia: 12500 m2
  • powierzchnia działki: 12500 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek