pomieszczenia na usługi sprzedam, Braniewo Powiat braniewski

sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


warmińsko-mazurskie • Braniewo • Gdańska


1 706 000 PLN
408 956 €
361 374 £
501 175 $
  • 1 649
1 035 zł
248 €
219 £
304 $
za m²

1 łazienka • rynek wtórny • Rok budowy: 1988

Dodaj do schowka    Kontakt

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
Na sprzedaż praw do nieruchomości zabudowanej położonej w Braniewie przy ul. Gdańskiej 10, na które składają się:
− prawo użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w obrębie nr 0004 o numerach ewidencyjnych 212/2; 212/6; 212/26 o łącznej powierzchni 783 m²,
− prawo własności działki gruntu położonej w obrębie nr 0004 o numerze ewidencyjnym 212/27 o powierzchni 5 m²,
− prawo odrębnej własności budynku biurowego posadowionego na działkach 212/2; 212/6; 212/26; 212/27, o powierzchni użytkowej wynoszącej 1649,02 m² oraz prawo odrębnej własności budynku niemieszkalnego posadowionego na działkach 212/6 i 212/26 o powierzchni zabudowy wynoszącej 10 m2.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Braniewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: EL1B/00014803/0, EL1B/00033049/5, EL1B/00036123/9.

Nieruchomość procedowana jest do sprzedaży z częściowym najmem zwrotnym powierzchni ok. 265 m2, znajdującej się na parterze budynku.

Cena wywoławcza: 1 706 000 zł netto (słownie: jeden milion siedemset sześć tysięcy złotych).
Wpłata wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin składania ofert do dnia 6 lutego 2018 r. do godziny 15:00.

Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie internetowej Banku pod adresem:
www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą „ Braniewo ul. Gdańska 10”.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.
Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 724 132 478 w godzinach 9.00-15.00.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15,
02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.
  • powierzchnia: 1649 m2
  • powierzchnia działki: 1649 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: 2 piętrowy
  • liczba łazienek: 1 łazienka
  • rok budowy: 1988

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek