sprzedaż • mieszkanie


warmińsko-mazurskie • Braniewo • Kościuszki


60 200 PLN
14 431 €
12 752 £
17 685 $
  • 37
1 627 zł
390 €
345 £
478 $
za m²

2 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1B/00032835/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

12 stycznia 2018 r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Braniewie I Wydział Cywilny, 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1, odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Irena Czaja, położonego: 14-500 Braniewo, Kościuszki 75/6, dla którego Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032835/5.


Opis nieruchomości:

Lokal położony na 2 piętrze (ostatnim) składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,11 m2. Stan techniczny lokalu mieszkalnego: dobry, standard wykończenia: średni. Wykończenie lokalu: tynki wewnętrze cementowo-wapienne, ściany malowane. Na podłodze w pokojach panele drewniane, w kuchni, łazience - terakota, w przedpokoju na ścianach panele typu siding. Stolarka okienna PCV. Lokal zamieszkiwany przez dłużnika.


Suma oszacowania wynosi 90 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 00000002 0006 7447 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie przy ul. Sądowa 1, sekretariat - sygn. akt I Co 455/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Kontakt:
KSR Marek Karpiński
tel: (55) 243 27 00

  • powierzchnia: 37 m2
  • piętro: 2 piętro
  • liczba pięter w budynku: 2 piętrowy
  • liczba pokoi: 2 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek