sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


warmińsko-mazurskie • Elbląg • Wigilijna


830 712 PLN
199 178 €
175 446 £
243 774 $
  • 745
1 115 zł
267 €
235 £
327 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO


Syndyk masy upadłości Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Elblągu, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 24 listopada 2017 r. (sygn. akt V GUp 4/15) zawiadamia o przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego (w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego), położonego w Elblągu, woj. warmińsko-mazurskie, przy ul. Wigilijnej 6-7.W skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem przetargu wchodzą następujące składniki majątkowe:

a) prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 745,02 m2 w budynku usługowym położonym w Elblągu przy ul. Wigilijnej 6-7, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00032213/2,

b) rzeczy ruchome - używane wyposażenie biura,

wszystkie szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 02.10.2015r. nr 193-OP-F/2015 sporządzonym przez Kancelarię Rzeczoznawców Majątkowych FAKTOR Sp. z o.o. w Olsztynie oraz klauzulach potwierdzającej aktualność oszacowania wartości z dnia 01.12.2016 r. i z dnia 31.08.2017 r.

które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.Sprzedaż przedsiębiorstwa opisanego wyżej może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 830 712,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy siedemset dwanaście złotych) netto. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów.Oferty nabycia sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „PRZETARG - przedsiębiorstwo Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej położone w Elblągu, sygn. akt V GUp 9/15”, do dnia 16 stycznia 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, ul. Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do Sądu.Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert 10% ceny wywoławczej (tj. 83 071,20 zł) na rachunek syndyka masy upadłości nr 72 9484 1206 28500852 3347 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia ofert.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi pod nadzorem Sędziego Komisarza na posiedzeniu jawnym w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu ul. Płk. Dąbka 8-12 sala nr 333.Ze stanem technicznym i rzeczowym przedsiębiorstwa można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: , fax 55-641-64-44.Szczegółowe warunki przetargu znajdują się na stronie internetowej syndyka www.syndyk24.pl.Kontakt:
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
tel: 55-641-64-44

  • powierzchnia: 745 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek