sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Elbląg • al. Grunwaldzka


738 000 PLN
173 219 €
154 525 £
194 594 $
  • 2 381
310 zł
73 €
65 £
82 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUZarząd Powiatu w Elblągu

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu ElbląskiegoOznaczonej jako działki: nr 94/1 o pow. 0,1939 ha i nr 95/2 o pow. 0,0442 ha położonej w obrębie 24 miasta Elbląg przy ul. Grunwaldzkiej, objętej księgą wieczystą nr EL1E/00044572/3, cena wywoławcza nieruchomości 738 000,00 zł brutto (w tym 138 000,00 zł podatku VAT), wadium w wysokości 147 600,00 zł brutto.I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17.06.2019 r. (poniedziałek), o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu, Elbląg ul. Saperów 14A, sala nr 402. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu, do dnia 12.06.2019r. Wadium winno być, wpłacone na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Elblągu - PKO BP S.A. O Elbląg. nr: 86 1020 1752 00000102 0069 3952

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14 A, oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Elblągu (Elbląg - ul. Łączności 1), Urzędu Gminy Elbląg (Elbląg - ul. Browarna 85) i Urzędu Miasta i Gminy Pasłęk (Pasłęk - ul.Pl Św. Wojciecha 5)Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, pokój 211 oraz telefonicznie pod nr tel. 512 254 518 e-mail:Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
tel: 512 254 518

  • powierzchnia: 2381 m2
  • powierzchnia działki: 2381 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek