sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Giżycko


118 000 PLN
27 208 €
24 139 £
30 073 $
  • 2 048
58 zł
13 €
12 £
15 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt


Działka budowlana o pow. 2048m2 zaledwie 40m od jeziora Dejguny gmina Giżycko

Opis nieruchomości:Powierzchnia: 2048m2;


Kształt działki: zbliżony do prostokąta:


Wymiary: szerokość ok. 45 m; długość ok ok. 43 m do 60m;


Ukształtowanie terenu: płaskie;


Odległość od jeziora: ok. 40m; 45m od działki znajduje się zorganizowana plaża gminna umożliwiająca bezpieczne korzystanie z jeziora;


Zadrzewienie/zakrzaczenie: na działce znajdują się drzewa i krzewy (z tyłu działki);


Od strony południowej działka graniczy z rowem melioracyjnym;


Opis użytku w ewidencji gruntów: ŁIV i PsV;


Okolica bardzo spokojna i malownicza, jezioro największe w okolicy nie przyłączone od Szlaku WJM;


Najbliższe zabudowania: zabudowa letniskowa ok. 40m;


Dojazd do działki drogą gminną utwardzoną;


Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym 28 maja 2008r nr Uchwały XVI/192/08 i oznaczona symbolem 4ML;fragmenty planu:

§3 pkt 1

ML - przeznaczenie terenu na cele zabudowy rekreacji indywidualnej.

§5 pkt 3

W granicach planu mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporządzeniami wykonawczymi wo w/w ustawy z tytułu położenia terenu w „Obszarze Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich”.

§6 pkt 1

4ML - zabudowę należy kształtować jako wolnostojące budynki rekreacji indywidualnej.

Na każdej z działek budowlanych zazwala się na lokalizację jednego budynku rekreacji indywidualnej.

Budynki należy kształtować o wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.

W granicach oznaczonego terenu na każdej z działek budowlanych:

a) udział łącznej powierzchni zabudowy budynkiem powierzchni działki nie powinien przekroczyć wielkości 10%

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki powinien wynosić 70%

Zadaszenia budynków należy kształtować w formir dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35 - 45 stopni

Ogrodzenia działek budowlanych należy kształtować jako ażurow o maksymalnej wysokości 120 cm od poziomu terenu, z wykluczeniem stosowania wypełnień z elementów betonowych i żelbetowych.

§8 pkt 2

a) Każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej.

c) Zaopatrzenie w ciepło budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić z indywidualnych źródeł ciepła z wykluczeniem stosowania paliw węglowych.

3. Zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych należy zapewnić przez przyłączenie działek budowlanych do gminnej sieci wodociągowej. Nie zezwala się na czasowe zaopatrzenie z indywidualnych ujęć wody.

4. Odprowadzenie ścieków z terenu w granicach planu powinno nastąpić przez przyłączenie działek budowlanych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, z przesyłem ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków. Do czasu realizacji w/w sieci zezwala się na stosowanie zbiorników bezodpływowych na ścieki. Nie zezwala się na stosowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków. Po wybudowaniu w/w sieci zbiorniki bezodpływowe należy zlikwidować.

10. W granicach planu ustala się następujące inwestycje należące do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w przepisach art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a) sieci wodociągowe,

b) sieci kanalizacji sanitarnej.

Stan prawny:Własność: tak;


Księga Wieczysta: tak;Uzbrojenie:Wodociąg/kanalizacja: w odległości ok. 500m;


Linia energetyczna: skrzynka przy działce;


Gaz: brak;


Dojazd: droga gminna;Lokalizacja:Bogacko;


Gmina Giżycko;


Giżycko: ok. 10km;


Kętrzyn: ok. 25km;


Odległość do jeziora: ok. 40m;


Odległość do lasu w linii prostej ok. 900m;CENA: 118.000zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych)

::DODATKOWE INFORMACJE
Prąd: jest
Gaz: brak
Woda: powyżej 100m
Dojazd: droga gruntowa
Otoczenie: jezioro
Kanalizacja: brak
Ukształtowanie działki: płaska
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie działki: brak


::KONTAKT DO AGENTA
Joanna Grażulewicz
+48 87 4281938
+48 87 4281938  • powierzchnia: 2048 m2
  • powierzchnia działki: 2048 m2
  • ogrodzenie: nie ogrodzona

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek