budowlana do sprzedaży, 1,14 ha

sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Giżycko • Królowej Jadwigi


2 200 000 PLN
521 735 €
460 447 £
615 960 $
  • 11 439
192 zł
46 €
40 £
54 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
OBWIESZCZENIE NR 88/2017

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości
w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Królowej Jadwigi oznaczona nr geodezyjnym działki 1286 o powierzchni 1,1439ha, opisana w KW OL1G/00045008/8;

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy usługowej - dopuszcza się wznoszenie budynków wielkopowierzchniowych (usługowo-handlowych) o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.200.000 zł;

Wadium - 220.000 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Do ceny ww. nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Uwagi:

1. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 roku

o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.

2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 2 lutego 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A. 42 1240 5787 11110010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

3. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon 87 732 4111 wew. 5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku przy pokoju 111 oraz opublikowane na stronie internetowej:

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/401203/obwieszczenie_nr_882017_w_sprawie_ii_przetargu_na_sprzedaz_nieru
  • powierzchnia: 11439 m2
  • powierzchnia działki: 11439 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek