grunt, Jedzbark, na sprzedaż

sprzedaż • działka • rekreacyjna


warmińsko-mazurskie • Jedzbark


40 215 PLN
9 363 €
8 316 £
10 924 $
  • 1 149
35 zł
8 €
7 £
10 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Oferuję na sprzedaż wyjątkowe działki budowlane o przeznaczeniu rekreacyjnym, pozwalające na budowę domu mieszkalnego całorocznego.

Działki znajdują się w miejscowości Jedzbark w gminie Barczewo, 400 m od malowniczego Jeziora Kierźlińskiego, do którego jest dostęp poprzez drogę będącą własnością gminy. W najbliższym otoczeniu tereny leśne, pola oraz zabudowa rekreacyjna w pobliżu jeziora. Wieś Jedzbark znajduje się zaledwie 7 km od Barczewa i 24 km od Olsztyna, z którym jest doskonale skomunikowana poprzez drogę krajową nr 16 oraz asfaltową drogę powiatową z Barczewa.

Podana cena dotyczy działki o powierzchni 376/1 o powierzchni 1149 m2:

- 376/1 pow. 0,1149 ha - 34 470 zł

Dojazd do działek to ok. 50 m drogą polną od asfaltowej drogi powiatowej. W odległości ok. 100 m wodociąg, ok. 200 m prąd.

Zapisy w decyzji o warunkach zabudowy:
1. Rodzaj inwestycji: budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz zagospodarowaniem terenu działki na działce (..)
2.1. Uwarunkowania przestrzenne.
a) Dopuszcza się budowę budynku rekreacji indywidualnej
b) Parametry zabudowy rekreacji indywidualnej
usytuowanie budynku główną kalenicą budynku w przybliżeniu równolegle do linii
rozgraniczającej z działką o nr ew. 376/12
maksymalna wysokość do okapu głównej połaci dachowej: maks. 6,0 m od poziomu terenu przy
głównym wejściu do budynku do okapu głównej połaci dachowej;
dopuszczalna maksymalna wysokość budynku: maks. 9,0 m od poziomu terenu przy głównym
wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy;
dopuszczalna ilość kondygnacji: maks. 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;
dopuszczalne rodzaje dachów dla głównej połaci dachowej: dachy strome, dwuspadowe
z możliwością stosowania kombinacji dachów dwuspadowych lub dachy wielospadowe;
dopuszczalne katy nachylenia dachów dla głównej połaci dachowej: w przedziale 250-450;
- nie określa się rodzaju oraz kata nachylenia pozostałych dachów stanowiących uzupełnienie
głównej połaci dachowej
maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: maks. 15,0 m;
kolorystyka i materiały w elewacji: dopuszcza się stosowanie tynków w kolorach od białego do
jasnych pasteli, drewna, kamienia oraz cegły ceramicznej;
pokrycie dachów: dachówka lub materiały dachówko podobne w kolorze ceglastej czerwieni.
c) Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej: min. 70/100.
d) Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: maks. 15/100.
Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
4.1.Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej na warunkach określonych przez
dysponenta sieci.
4.2. Zaopatrzenie w wodę: z projektowanego ujecia indywidualnego do 30,0 m głębokości
i maksymalnym poborze do 5,0 m na dobę (w zakresie zaopatrzenia w wodę z ujęcia
indywidualnego należy spełnić przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) oraz Prawo
wodne (Tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) lub z sieci wodociągowej na warunkach określonych przez
dysponenta sieci w przypadku powstania technicznych możliwości przyłączenia
4.3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych: do projektowanych rozwiązań (…) lub do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez
dysponenta sieci w przypadku powstania technicznych możliwości przyłączenia
4.4. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów: powierzchniowo do gruntu w granicach
przedmiotowej nieruchomości
4.5. Ogrzewanie: indywidualne systemy z zastosowaniem technologii ekologicznych.
4.6. Odprowadzenie odpadów stałych: należy segregować według grup asortymentowych wywożonych przez specjalistyczne przedsiębiorstwo
5. Warunki obsługi komunikacyjnej.
5.1.Obsługa komunikacyjna: projektowanym zjazdem z drogi powiatowej o nr 1473 N (dzialka o nr ew. 342) poprzez drogę o nr ew. działki 367/3 oraz poprzez prawnie ustanowiona służebność przejścia i przejazdu przez działkę o nr ew. 376/12 bądź na podstawie udziału w nieruchomości gruntowej na warunkach określonych przez zarządcę.

  • powierzchnia: 1149 m2
  • powierzchnia działki: 1149 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek