sprzedaż • mieszkanie


warmińsko-mazurskie • Jeziorany • Krzywa


54 532 PLN
12 932 €
11 413 £
15 268 $
  • 97
562 zł
133 €
118 £
157 $
za m²

3 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

WYKAZ

nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Nr 90/2017 Burmistrza Jezioran z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Lp.: 1

Numer działki: 171/49

Pow. w m²: 97 m2

Numer księgi: OL1B/00024911/3

Przeznaczenie w planie: Gmina Jeziorany nie ma aktualnego planu zagospodarowania tego terenu. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeziorany” dla terenu, na którym położona jest działka zapis brzmi: „obszary zabudowane: o przewadze funkcji mieszkaniowo- usługowej."

Położenie(ulica):
Obręb
miasta Jeziorany
ul. Krzywa 2

Udział w działce i częściach wspólnych:
441/1000

Numer lokalu:
Nr 2

Cena nieruchomości:
Cena lokalu z przynależnościami: 54.532,00 zł
Cena gruntu: 1.249,00 zł

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach na okres trzech tygodni tj. do dnia 26-12-2017 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 05-12-2017 roku. Zdjęto w dniu....................................:

Uwaga:
zgodnie z art. 34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje
prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości upływa z dniem 16 stycznia 2018 roku

I. ŁawreckaKontakt:
Urząd Miasta Jeziorany
tel: 895392742

  • powierzchnia: 97 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 3 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek