sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Majdany Wielkie


14 400 PLN
3 452 €
3 050 £
4 230 $
  • 2 612
6 zł
1 €
1 £
2 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Nasz znak:GPiRL.6840. 12 .2017 Miłomłyn 2018-01-11Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XXI / 145 / 08 z dnia 04.06.2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miłomłyn i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn Nr 120/2017 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że :

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej położonej w Majdanach Wielkich poza zurbanizowaną częścią zabudowy wsi. Działka stanowi grunt po byłym torowisku, jest niezagospodarowana i nieogrodzona. Kształt działki jest nieforemny o wydłużonym prostokącie i jest położona na płaskim terenie. Teren działki nie jest uzbrojony, ale posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Nieruchomość gruntowa nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy.

Nr działki Powierzchnia KW Cena wywoławcza nieruchomości

111/13 0,2612 ha EL1O/00028433/9 14.400,00 zł- Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn 14 - 140 Miłomłyn ul. Twarda 12 w sali nr 15, o godz. 12 - tej.

- Wadium w kwocie 1.440,00 zł za działkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn lub na konto UMiG Miłomłyn w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie Nr 75 8831 1025 20030000 0228 0003, gdzie wpłynąć ma najpóźniej do dnia 09.02.2018r. włącznie do godz. 14-tej.

- O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 150,00 zł.

- Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona i nie posiada żadnych zobowiązań.

- Cena gruntu uzyskana w drodze licytacji na przetargu płatna jest w całości i należy ją wpłacić w kasie UMiG Miłomłyn do dnia zawarcia umowy notarialnej.

- Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z przeznaczeniem w obowiązującym studium.

- W przypadku nabycia nieruchomości na własność wadium osoby, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży a pozostałą część należy wpłacić do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w okresie 21 dni od dnia przetargu.

- Brak dowodu wpłaty ceny sprzedaży przed zawarciem aktu notarialnego i uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej, czyni przetarg nieważnym i powoduje przepadek wadium.

- Wszelkie dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w UMiG w Miłomłynie, pok. nr 11, tel. (89) 6425814 .

- Niniejsze ogłoszenie wywiesza się do publicznej wiadomości w dniach od 12.01.2018 r. do 14.02.2018 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłynie

Stanisław SiwkowskiKontakt:
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
tel: (89) 6425814

  • powierzchnia: 2612 m2
  • powierzchnia działki: 2612 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek