Marcinkowo, dom do sprzedania

sprzedaż • dom • wolnostojący


warmińsko-mazurskie • Marcinkowo


150 725 PLN
36 131 €
31 927 £
44 279 $
  • 101
1 492 zł
358 €
316 £
438 $
za m²

3 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

SYNDYK UPADŁOŚCI ANNY JABŁOŃSKIEJ
sprzeda z wolnej ręki

udział 1/2 części prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 56/21 o powierzchni 0,1544 ha położonej w miejscowości Marcinkowo, gmina Purda zabudowanej domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 101,3 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olsztynie prowadzona jest księga wieczysta KW nr OL1O/00133521/2. Wraz z udziałem w nieruchomości sprzedawane jest wyposażenie znajdujące się na terenie nieruchomości.
Sprzedaż nastąpi za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż wartość udziału w nieruchomości i wartość wyposażenia oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego na łączną kwotę 150.725,00 złotych.
Pisemne oferty zawierające propozycje ceny zakupu należy składać do 30 stycznia 2018 roku do godz. 15 00 ( decyduje data wpływu oferty) na adres biura syndyka:10-448 Olsztyn, ul. B. Głowackiego 28 lok. 607 z adnotacją "oferta na zakup udziału w nieruchomości w Marcinkowie". Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać :
- imię i nazwisko lub nazwę firmy z adresem,
- proponowaną cenę nie niższą niż oszacowana,
- potwierdzenie wpłaty wadium.
Wadium w wysokości 15.000 złotych należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Anny Jabłońskiej, nr rachunku : 54 1090 2590 00000001 3258 5318 prowadzony w Banku Zachodnim WBK.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 r. o godzinie 1000 w kancelarii syndyka. W sytuacji złożenia tożsamych cenowo ofert przez kilku oferentów syndyk przeprowadzi aukcję między oferentami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 689 966, operat szacunkowy jest dostępny do wglądu u syndyka.
  • powierzchnia: 101 m2
  • powierzchnia działki: 1544 m2
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 3 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek