sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Miłomłyn


53 700 PLN
12 422 €
11 111 £
14 497 $
  • 1 253
43 zł
10 €
9 £
12 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Nasz znak:GPiRL.6840.1.2018

Miłomłyn 2018-07-05


Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XXI / 145 / 08 z dnia 04.06.2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miłomłyn i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn Nr 8/2018 z dnia 22.01.2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że :

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej położonej w północnej części osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego pomiędzy główną drogą wjazdową do miasta Miłomłyn - ul. Twardą, a obwodnicą Miłomłyna na trasie S7. Działka jest terenem płaskim, nieogrodzonym, niezagospodarowanym. Kształt działki nieforemny, zbliżony do prostokąta. Działka posiada przyłącza energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej, utwardzonej - ul. Kołłątaja i ul. Potockiego. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Nr działki: 934/44

Powierzchnia: 0,1253 ha

KW: EL1O/00014493/6

Cena wywoławcza nieruchomości: 53.700,- zł z 23% VAT-em


Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn 14 - 140 Miłomłyn ul. Twarda 12 w sali nr 15, o godz. 12 - tej.

- Wadium w kwocie 5.370,00 zł za działkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn lub na konto UMiG Miłomłyn w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie Nr 75 8831 1025 20030000 0228 0003, gdzie wpłynąć ma najpóźniej do dnia 07.08.2018r. włącznie do godz. 14-tej.

- O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 540,00 zł.

- Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona i nie posiada żadnych zobowiązań.

- Cena gruntu uzyskana w drodze licytacji na przetargu płatna jest w całości i należy ją wpłacić w kasie UMiG Miłomłyn do dnia zawarcia umowy notarialnej.

- Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z przeznaczeniem w obowiązującym planie.

- W przypadku nabycia nieruchomości na własność wadium osoby, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży a pozostałą część należy wpłacić do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w okresie 21 dni od dnia przetargu.

- Brak dowodu wpłaty ceny sprzedaży przed zawarciem aktu notarialnego i uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej, czyni przetarg nieważnym i powoduje przepadek wadium.

- Wszelkie dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w UMiG w Miłomłynie, pok. nr 11, tel. (89) 6425814 .

- Niniejsze ogłoszenie wywiesza się do publicznej wiadomości w dniach od 06.07.2018 r. do 10.08.2018 r.Sporządził:A.W.Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
tel: (89) 6425814

  • powierzchnia: 1253 m2
  • powierzchnia działki: 1253 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek