budowlana do sprzedaży, 937 m²

sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Olsztyn • Graniczna


99 000 PLN
23 031 €
20 759 £
26 131 $
  • 937
106 zł
25 €
22 £
28 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Budowlana działka nad Jeziorem Skanda w Olsztynie przy ulicy Granicznej. Działka ma numer ewidencyjny 34/8 (obręb nr 150) i ma powierzchnię 937 m2. Działka jest w pełni uzbrojona, w drodze przy działce zlokalizowane są:

- woda;
- prąd;
- gaz;
- kanalizacja.

Działka ma nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta o wymiarach około 23 x 40 m.

Teren działki jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyna- otoczenia Jeziora Skanda i oznaczony jest symbolem 12MN_ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza. Ustalenia planu:

- na działce zezwala się lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zabudową gospodarczą;
- maksymalny udział powierzchni zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić 25 %;
- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić minimum 50%;
- zabudowę mieszkaniową należy kształtować jako wolnostojącą lub bliźniaczą o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym;
- zabudowę gospodarczą należy kształtować w wysokości jednej kondygnacji;
- dachy zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej należy kształtować w formie dachów wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 34-45 stopni;
- powierzchnia zabudowy gospodarczej na działce nie powinna przekraczać 20% powierzchni zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę- z komunalnej sieci wodociągowej;
- zaopatrzenie w gaz- z sieci gazowej;
- ogrzewanie- z sieci cieplnej wysokoparametrowej lub indywidualnie w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii;
- ścieki sanitarne- nakaz odprowadzenia do komunalnej kanalizacji sanitarnej. Nakaz odprowadzania ścieków deszczowych z istniejących i projektowanych powierzchni utwardzonych ulic, placów i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej;
- zaleca się stosowanie miejscowej retencji wód opadowych oraz miejscowe zagospodarowanie wód opadowych z pozostałych powierzchni. Stopień oczyszczania ścieków deszczowych odprowadzanych do odbiorników powinien być zgodny z właściwymi przepisami odrębnymi.


Zapraszam do kontaktu:

tel. 89 677 14 20
e-mail:


Zapraszam również do naszego olsztyńskiego oddziału, który mieści się przy ulicy Mickiewicza 21/23 lok. 420.Szukasz NOWEJ nieruchomości, a jeszcze nie sprzedałeś starej? Możemy Ci w tym szybko i sprawnie pomóc! Zapytaj doradcę albo wejdź na stronę nanowe[kropka]pl


"Właścicielem ogłoszenia wraz z jej elementami jest Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny."

  • powierzchnia: 937 m2
  • powierzchnia działki: 937 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek