sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Ostróda


35 100 PLN
8 193 €
7 081 £
9 130 $
  • 338
104 zł
24 €
21 £
27 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Syndyk Masy Upadłości Pani Jolanty Klich (Sygn. Akt V GUp „of“ 38/18) ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki niżej wymienionych nieruchomości należących do upadłej :

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 14/30 o powierzchni 338 m. kw. położonej w Ostródzie oszacowanej na wartość 35.100,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto złotych).

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 14/52 o powierzchni 426 m. kw położona w Ostródzie oszacowana na wartość 44300,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysięcy trzysta złotych).Działki stanowią teren dróg wewnętrznych, dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta Nr. EL1O/00004752/7 w Sądzie Rejonowym w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż wartość oszacowania. Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

Pisemne oferty nabycia z ceną nie niższą niż wartości oszacowania poszczególnych nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta przetargowa Sygn. Akt V GUp „of“ 38/18)” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 9.10.2019 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego - Komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości Santander Bank oddział Olsztyn 26 1090 2590 00000001 3703 9868.

Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 11.10.2019 o godzinie 14:30 w drodze przetargu powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława.Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia przetargu powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.

Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka. Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. od 9 do 16.

Kontakt:
Syndyk Antoni Paciorkowski
tel: 502 542 609

  • powierzchnia: 338 m2
  • powierzchnia działki: 338 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek