Sprzedam działkę

sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Podleśna


29 999 PLN
7 102 €
6 206 £
8 654 $
  • 1 007
30 zł
7 €
6 £
9 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Niezabudowana działka z wydanymi warunkami zabudowy o numerze ewidencyjnym 83/5 w miejscowości Podleśna (gm. Dobre Miasto). Działka ma powierzchnię 1007 m2.

Nieruchomość oddalona jest od Olsztyna o około 30 km i około 8 km od Dobrego Miasta. Sklep oraz przystanek autobusowy znajdują się 50 m od działki. W Dobrym Mieście natomiast zlokalizowane są szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazjum, zespół szkół, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, wiele sklepów spożywczych, TESCO, sklep meblowy, materiały budowlane, NEONET, liczne restauracje oraz pizzerie.

Działka ma zapewniony dojazd z drogi powiatowej. Prąd w odległości 60 m od działki, woda 15 m, telekomunikacja na granicy.

Na działkę wydane zostały warunki zabudowy pozwalające na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego o następujących parametrach:

- linie zabudowy ustala się jako nieprzekraczalne i wyznacza od strony dróg powiatowych w odległości 8,0 m od granic działki;
- wysokość zabudowy (maksymalna mierzona do głównej kalenicy)- 8,0 m;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (maksymalna mierzona do dolnej krawędzi okapu elewacji frontowej)- 3,4 m;
- szerokość elewacji frontowej (elewacji od strony frontu działki)- nie mniejsza niż 10,9 m i nie większa niż 16,3 m;
- geometria dachu- dach dwuspadowy o symetrycznym nachyleniu połaci zawartym w przedziale 38-45 stopni i kierunku kalenicy głównej równoległym do drogi powiatowej oznaczonej nr geod. 38;
- do wykończenia elewacji oraz pokrycia dachu należy stosować materiały o kolorystyce i fakturze nawiązującej do cech zabudowy lokalnej gminy Dobre Miasto i miejscowości Podleśna- dachówka w odcieniach czerwieni oraz tradycyjne materiały pokrycia elewacji, w szczególności kamień, drewno i cegła;
- wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki- maksymalnie 0,10;
- należy zachować minimum 70% powierzchni działki jako biologicznie czynnej.

Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

- obsługa komunikacyjna terenu objętego wnioskiem projektowanym zjazdem z drogi powiatowej nr 1451N (oznaczonej nr geod. 102/1) na zasadach uzgodnionych z zarządcą;
- lokalizacja miejsc postojowych w granicach własnych działki.

Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektroenergetycznej na zasadach uzgodnionych z dysponentem sieci;
- zaopatrzenie w wodę- z sieci wodociągowej na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci;
- odprowadzanie ścieków sanitarnych- do sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci, do czasu budowy sieci dopuszcza się rozwiązanie przejściowe w postaci szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych- spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych w granicach własnych działki bez szkody dla gruntów sąsiednich;
- zaopatrzenie w gaz- brak sieci gazowej;
- zaopatrzenie w ciepło- z indywidualnego źródła ciepła z jednoczesnym zakazem stosowania technologii wysokoemisyjnych jako źródła ciepła;
- postępowanie z odpadami stałymi- zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Dobre Miasto, zakaz unieszkodliwiania odpadów w granicach działki.


Zapraszam do kontaktu:


796-159-297

Zapraszam również do naszego olsztyńskiego oddziału, który mieści się przy ulicy Mickiewicza 21/23 lok. 420.Szukasz NOWEJ nieruchomości, a jeszcze nie sprzedałeś starej? Możemy Ci w tym szybko i sprawnie pomóc! Zapytaj doradcę albo wejdź na
  • powierzchnia: 1007 m2
  • powierzchnia działki: 1007 m2
  • ogrodzenie: nie ogrodzona
  • dojazd: asfaltowy

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek