Działka na sprzedaż 1500 m², Ruszajny

sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Ruszajny


59 000 PLN
13 749 €
11 969 £
15 531 $
  • 1 500
39 zł
9 €
8 £
10 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Działka budowlana o powierzchni 1500 m2 w miejscowości Ruszajny k. Barczewa.

W pobliżu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ok. 150 m do dużego kompleksu leśnego.

Wieś Ruszajny to bardzo dobrze skomunikowana miejscowość znajdująca się w powiecie olsztyńskim, graniczy z miastem Barczewo, odległość do Olsztyna to ok. 20 km. W odległości 2 km droga krajowa nr 16.


Opis nieruchomości:

Niezabudowana działka gruntu w kształcie prostokąta o powierzchni 1500 m2

Media: wodociąg w odległości ok. 75 m, prąd w odległości ok. 75 m
Dojazd: droga gminna (szutrowa) oraz droga wewnętrzna (dz. 88/6)

Warunki zabudowy
Rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Uwarunkowania przestrzenne:
a) dopuszcza się budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
b) parametry zabudowy mieszkaniowej:
• usytuowanie budynku: główną kalenicą budynku w przybliżeniu prostopadle lub równolegle do działki rozgraniczającej z działką o nr ew. 88/6
• dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: maks. 0,6 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku
• maksymalna wysokość do okapu głównej połaci dachowej: maks. 5,0 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy;
• dopuszczalna ilość kondygnacji: maks. 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;
• dopuszczalne rodzaje dachów dla głównej połaci dachowej: dachy strome, dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci dachowych z możliwością stosowania kombinacji dachów dwuspadowych lub dachy wielospadowe;
• dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównej połaci dachowej: w przedziale od 30 stopni do 45 stopni;
• dopuszcza się realizację naczółków, kukułek, lukarn oraz okien połaciowych doświetlających poddasze;
• nie określa się rodzaju oraz kąta nachylenia pozostałych dachów stanowiących uzupełnienie głównej połaci dachowej;
• maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: maks. 15 m;
• kolorystyka i materiały elewacji: dopuszcza się stosowanie tynków w kolorach od białego do jasnych pasteli, drewna, kamienia oraz cegły ceramicznej;
• pokrycie dachów: dachówka lub materiały dachówko podobne w kolorze ceglastej czerwieni
c) Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki: min. 70/100.
d) Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki: maks. 15/100
(…)

  • powierzchnia: 1500 m2
  • powierzchnia działki: 1500 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek