sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Silice


159 000 PLN
36 966 €
32 630 £
43 324 $
  • 1 262
126 zł
29 €
26 £
34 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Pięknie położona działka w Silicach (Gmina Purda) przy Jeziorze Silickim. Działka o numerze ewidencyjnym nr 33/4 ma powierzchnię 1262 m2.

Nieruchomość oddalona jest od Olsztyna o 12 km. W okolicy znajduje się sklep, przystanek autobusowy, jeziora. Teren jest ogrodzony od strony ulicy. Działka jest uzbrojona w prąd, telekomunikację oraz kanalizację (wybudowaną w tym roku). Dojazd do działki zapewniony drogą gminną.

Właściciel posiada dostęp do Jeziora Silickiego poprzez prywatne tereny. Dostęp ten udostępniony jest również dla nowych właścicieli działki.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Purda nieruchomość jest oznaczona jako tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Na działkę wydane były warunki zabudowy, które po podziale wygasły. Pozwalały one na budowę domu o następujących parametrach:

- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki- min. 60%;

- max. wielkość powierzchni zabudowy projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego- 150 m2;

- szerokość elewacji frontowej- 10 - 20 m;

- wysokość budynku: 2 kondygnacje nadziemne, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym;

- kąt nachylenia dachu- 30 - 45 stopni;

- wysokość kalenicy - odpowiednio do geometrii nachylenia połaci dachowych;

- układ połaci dachowych - wielospadowy lub dwuspadowy;

- pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub materiał dachówkopodobny w kolorach czerwieni lub brązu;

- max. wielkość powierzchni zabudowy projektowanego budynku gospodarczego - 25 m2;

- szerokość elewacji frontowej budynku gospodarczego - 4 - 8 m;

- wysokość budynku gospodarczego- 1 kondygnacja nadziemna;

- kąt nachylenia dachu budynku gospodarczego - 30 - 45 stopni;

- wysokość kalenicy budynku gospodarczego - odpowiednio do geometrii nacylenia połaci dachowych;

- układ połaci dachowych budynku gospodarczego - dwuspadowy;

- pokrycie dachu budynku gospodarczego - dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni lub brązu.

Warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej dla projektowanej inwestycji:

- zaopatrzenie w wodę - z ujęcia własnego;

- zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci rozdzielczej;

- zaopatrzenie w energię cieplną - z indywidualnych źródeł energii cieplnej;

- odprowadzenie ścieków - do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

- wody opadowe należy odprowadzać na teren nieutwardzony, alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego bez szkody dla gruntów sąsiednich;

- gospodarowanie odpadami - wywóz na składowisko odpadów przez jednostkę posiadającą koncesję na prowadzenie tego typu działalności;

- dostęp do drogi publicznej- projektowanym wjazdem z drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr geodezyjny 50.


Zapraszam do kontaktu:796-159-297

Zapraszam również do naszego olsztyńskiego oddziału, który mieści się przy ulicy Mickiewicza 21/23 lok. 420.Szukasz NOWEJ nieruchomości, a jeszcze nie sprzedałeś starej? Możemy Ci w tym szybko i sprawnie pomóc! Zapytaj doradcę albo wejdź na stronę nanowe[kropka]pl


"Właścicielem ogłoszenia wraz z jej elementami jest Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny."

  • powierzchnia: 1262 m2
  • powierzchnia działki: 1262 m2
  • ogrodzenie: ogrodzona
  • dojazd: utwardzony

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek