sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Spręcowo


479 000 PLN
111 424 €
97 878 £
128 193 $
  • 48 100
10 zł
2 €
2 £
3 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Niezabudowana działka w Spręcowie idealna na inwestycję!

Działka budowlana o numerze ewidencyjnym 177/5 ma powierzchnię 48 100 m2. Dojazd do działki zapewniony gminną drogą asfaltową.
Nieruchomość położona jest około 15 km od Olsztyna, w Spręcowie (Gmina Dywity). W okolicy dostępne są sklepy, szkoły, restauracja, przystanek autobusowy. Działka uzbrojona jest w wodę oraz telekomunikację.
Prezentowana nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dywity i oznaczona jest symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej oraz MU- tereny zabudowy mieszkalno-usługowej.

Ustalenia planu:

Zabudowa mieszkaniowa:

- zabudowę należy realizować jako wolnostojącą w ilości nie większej niż jeden budynek mieszkalny na jednej działce budowlanej;
- dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych lub garażowych;
- zasady i warunki podziału: front działki budowlanej nie mniejszy niż 30,0 m z wyjątkiem działek położonych na zakończeniach ciągów pieszo-jezdnych, minimalna powierzchnia działki budowlanej 1700 m2;
- maksymalna wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych- 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja jako użytkowe poddasze, dla pozostałych budynków nie więcej niż 6,0 m;
- geometria dachów- dla zabudowy mieszkaniowej obowiązuje stosowanie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 35-45 stopni, pokrytych dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem, dla pozostałej zabudowy dachy należy kształtować w nawiązaniu do budynku głównego (mieszkalnego);
- kolorystyka pokrycia dachów- odcienie czerwieni, brązu lub grafitu;
- maksymalny wskaźnik zabudowy nie większy niż 0,20;
- obowiązuje zachowanie nie mniej niż 70% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;
- ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zabudowa mieszkalno-usługowa:

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkalna jednorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe realizowane jako wbudowane w budynek mieszkalny lub w osobnym budynku.
- zasady i warunki podziału- minimalna powierzchnia działki budowlanej- 2000 m2;
- maksymalna wysokość zabudowy- 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze;
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 35-45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem;
- kolorystyka pokrycia dachów- odcienie czerwieni, brązu lub grafitu;
- maksymalny wskaźnik zabudowy nie większy niż 0,30;
- obowiązuje zachowanie nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;
- wyjazd na poszczególne działki należy realizować z drogi publicznej, drogi wewnętrznej lub ciągów pieszo-jezdnych bez możliwości bezpośredniego wjazdu z drogi powiatowej
- miejsca parkingowe należy zabezpieczyć w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż 1,2 miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalny plus 1 miejsce na 30 m2 powierzchni usług
- ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zapraszam do kontaktu:

tel. 735-957-860
e-mail:

Zapraszam również do naszego olsztyńskiego oddziału, który mieści się przy ulicy Mickiewicza 21/23 lok. 420.Szukasz NOWEJ nieruchomości, a jeszcze nie sprzedałeś starej? Możemy Ci w tym szybko i sprawnie pomóc! Zapytaj doradcę albo wejdź na stronę nanowe[kropka]pl


"Właścicielem ogłoszenia wraz z jej elementami jest Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny."

  • powierzchnia: 48100 m2
  • powierzchnia działki: 48100 m2
  • ogrodzenie: nie ogrodzona
  • dojazd: asfaltowy

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek