sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Tolkmicko


65 000 PLN
15 582 €
13 769 £
19 095 $
  • 2 786
23 zł
6 €
5 £
7 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Tolkmicko,dnia 08.01.2018

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Tolkmicka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki Nr 139/1 o pow.0,2786 ha, obręb Suchacz, KW EL1E/00020874/61. Zbywana nieruchomość nie jest uzbrojona jednak w pobliżu przebiega kanalizacja sanitarna, wodociąg oraz napowietrzna linia energetyczna. Działka położona jest na terenie określonym jako ”tereny zabudowy luźnej”. Nieruchomość położona jest na obszarze Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej .Na działce występują pozostałości po dawnym ujęciu wody - stare studnie oraz nieczynne sieci wodociągowe i elektryczne.

Przez działkę przebiega przyłącze wodociągowe 25 mm do pobliskiego budynku mieszkalnego, z wyłonionym nabywcą nieruchomości zostanie podpisana umowa o ustanowieniu służebności przesyłu dla istniejącego przyłącza wodociągowego

Działka posiada decyzję o ustaleniu warunków zabudowy .2. Cena wywoławcza nieruchomości 65.000 zł oraz 23% wat .3. Wadium w wysokości 7.000 zł płatne na konto Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko 64830310290050050025670003 do dnia 5 lutego 2018 r / dowód wpłaty do okazania Komisji Przetargowej /4. Przetarg odbędzie się dnia 8 lutego 2018 r o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku ul.Plac Wolności 3.5. Postąpienie 1000 zł6. Cena sprzedaży wylicytowana w drodze przetargu powiększona o 23 % podatek wat płatna gotówką na konto Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku 61830310290050050025670057 przed zawarciem aktu notarialnego .

Koszty umowy notarialnej oraz wpisów KW i wyceny nieruchomości ponosi nabywca .7. W przypadku, gdy osoba ustanowiona w drodze przetargu nabywcą odstąpi od zawarcia aktu notarialnego w terminie ustalonym przez sprzedającego, organizator przetargu może go unieważnić, a wpłacone na poczet nabycia wadium przepada .

Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej 1 uczestnik zaoferuje cenę wyższą co najmniej o 1 postąpienie.

8. Burmistrz Tolkmicka zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu.9. Informacje : Tel. 055 -2316121 w.16 , Internet http://tolkmicko-umig.bip-wm.pl , monitorurzedowy - przetargi oraz pok. Nr 6 Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko.


Burmistrz TolkmickaKontakt:
Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko
tel: 55 2316121 w.16

  • powierzchnia: 2786 m2
  • powierzchnia działki: 2786 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek