sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Tolkmicko • Morska


27 400 PLN
6 568 €
5 804 £
8 049 $
  • 1 209
23 zł
6 €
5 £
7 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Tolkmicko,dnia 08.01.2018

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Tolkmicka ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Tolkmicko.I. Sprzedaż działki budowlanej w Tolkmicku obręb II przy ulicy Morskiej

1.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Tolkmicko i fragment obrębu geodezyjnego Suchacz zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XII/65/15 z dnia 17 sierpnia 2015 r przeznaczona do sprzedaży działka położona jest na obszarze określonym jako „teren przemysłowo-usługowy „

Działka nie jest uzbrojona, jednak w pobliżu / na targowisku miejskim / znajduje się kanalizacja sanitarna 160 mm i wodociąg gminny 90 mm oraz sieć elektryczna. Dojazd do działki dogodny od strony ul.Morskiej .

Dla zbywanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Elblągu -Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi KW EL1E/00037496/4dz.Nr 44/2 o pow. 0,1209 ha , cena wywoławcza 27.400 zł / netto/ wadium 3.000 zł

postąpienie 300 zł2. Przetarg odbędzie się dnia 8 lutego 2018 r w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko przy ul. Plac Wolności 3 w Tolkmicku od godziny 10.003..Wadium należy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko w terminie do dnia 5 lutego 2018 r4.Upoważnieni do udziału w przetargu są wszyscy, którzy dokonają wpłaty wadium w terminie do dnia 5 lutego 2018 r na konto 64830310290050050025670003 /dowód wpłaty wadium do okazania komisji przetargowej /

5.Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium i powiększona o podatek wat w wysokości 23 % od ceny wylicytowanej w drodze przetargu płatna na konto Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko 61830310290050050025670057 przed zawarciem aktu notarialnego.II. Informacje dodatkowe :

1/Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia, zwrócone pozostałym uczestnikom przetargu.

2/. Nie zawarcie umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

3/.Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.

4/ Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do udostępnienia dojścia do rowów melioracyjnych usytuowanych przy granicach nabytych nieruchomości w celu ich konserwacji.

4/Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko, Monitora Urzędowego i w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko ul. Plac Wolności 3, pok. nr 6, tel.55 2316121 w.16

5/.Burmistrz Tolkmicka zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu.


Burmistrz TolkmickaKontakt:
Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko
tel: 55 2316121 w.16

  • powierzchnia: 1209 m2
  • powierzchnia działki: 1209 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek