sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Wójtowo


69 000 PLN
16 051 €
14 099 £
18 466 $
  • 1 361
51 zł
12 €
10 £
14 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Niezabudowana działka budowlana w Wójtowie o kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka o numerze ewidencyjnym 98/9 o powierzchni 1361 m2. Kanalizacja tuż obok działki, prąd w drodze.

Nieruchomość położona jest przy ulicy Sasanki (nowa droga wychodząca z ulicy Krokusowej). Działka oddalona jest od centrum Olsztyna o około 10 km. Do Wójtowa dojechać można z Olsztyna autobusem miejskim (linia 304), PKS-em oraz busami. Wójtowo to miejsce dla osób szukających ciszy i spokoju, a jednocześnie chcących być blisko miasta.

Działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barczewo. Oznaczona jest symbolem A17MN- teren projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowę należy kształtować jako wolnostojącą, budynki parterowe z poddaszem użytkowym i maksymalnym wyniesieniem poziomu parteru do 0,6 m ponad otaczającym teren w najwyższym jego punkcie;
- dachy wysokie, o nachyleniu połaci 40 stopni (+/- 5 stopni) i kryciu dachówką ceramiczną, w odcieniu czerwieni lub brązu lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych, w kolorze tradycyjnej dachówki ze zdecydowanym wysunięciem okapu poza płaszczyznę dachu;
- dopuszcza się budynki parterowe z dachami o nachyleniu połaci 25 stopni (+/- 5 stopni);
- na pojedynczej działce zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej dopuszcza się budowę wyłącznie jednego domu mieszkalnego oraz garażu lub budynku gospodarczego, przy czym łączna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% powierzchni działki;
- wielkość projektowanych działek zabudowy mieszkalnej nie może być mniejsza niż 1200 m2 oraz szerokość frontu działek minimum 25,0 m;
- dopuszcza się działki mniejsze jeżeli są wydzielone i wprowadzone do rejestru geodezyjnego oraz nie kolidują z rozwiązaniami planu;
- dopuszcza się łączenie działek dla poprawy zagospodarowania terenu;
- powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 60% powierzchni działki;
- dopuszcza się lokalizację budynków garażowych lub gospodarczych na granicy dwóch działek sąsiednich lub wolnostojących, zgodnie z projektowaną linią zabudowy pod warunkiem zapewnienia dojazdu z ulic publicznych lub wewnętrznych. Architektura w/w budynków powinna nawiązywać do cech budynków mieszkalnych z wysokim dachem i identycznym pokryciem. Wysokość max 2,5 m licząc od poziomu gruntu do okapu;
- zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych oraz z elementów prefabrykowanych, żelbetowych. Maksymalna wysokość ogrodzenia od strony ulicy do 1,6 m, preferuje się ogrodzenia z żywopłotu;
- nakazuje się zabezpieczyć miejsca parkingowe na terenie działek z wyjątkiem określonych w ustaleniach szczegółowych;
- kierunek kalenicy budynków równoległy do ulic, z których działki mają dojazd, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
- w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej dopuszcza się, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, działalność usługową nieuciążliwą pod warunkiem, że nie spowoduje ona:
a) emisji zapachów;
b) wzrostu natężenia hałasu powyżej wartości dopuszczalnych dla zabudowy mieszkalnej;
c) nagminnego magazynowania lub składowania surowców, produktów lub odpadów poza budynkami;
d) nagminnego tamowania ruchu kołowego.

Zapraszam do kontaktu:
Dominik Piechowski
tel. 881-045-855


Zapraszam również do naszego olsztyńskiego oddziału, który mieści się przy ulicy Mickiewicza 21/23 lok. 420.Szukasz NOWEJ nieruchomości, a jeszcze nie sprzedałeś starej? Możemy Ci w tym szybko i sprawnie pomóc! Zapytaj doradcę albo wejdź na stronę nanowe[kropka]pl


"Właścicielem ogłoszenia wraz z jej elementami jest Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny."

  • powierzchnia: 1361 m2
  • powierzchnia działki: 1361 m2
  • ogrodzenie: nie ogrodzona
  • dojazd: polny

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek