sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Zalbki


179 000 PLN
41 641 €
37 534 £
47 246 $
  • 2 003
89 zł
21 €
19 £
23 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Budowlana działka w Zalbkach (gm. Dywity). Działka ma numer ewidencyjny 26/2 i ma powierzchnię 2003 m2. Na całej działce występuje rola klasy VI. Działka jest uzbrojona:

- prąd w drodze przy samej działce;
- woda- bezpośrednio na działce;
- gaz- bezpośrednio na działce.

Wymiary prezentowanej nieruchomości to w przybliżeniu 40 x 60 m.

Teren działki jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dywity i oznaczony jest symbolem 1MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia planu:

Ogólne warunki urbanistyczne:

a) adaptuje się istniejącą zabudowę;
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca;
c) zabudowa gospodarcza, wolnostojąca lub jako obiekty gospodarcze połączone z zabudową mieszkalną;
d) na każdej działce dopuszcza się realizację maksymalnie jednego budynku o przeznaczeniu podstawowym i jednego budynku o przeznaczeniu uzupełniającym;
e) kierunek głównej kalenicy budynku o przeznaczeniu podstawowym: w przybliżeniu równolegle lub prostopadle do osi drogi, z której następuje wjazd na
działkę;
f) kierunek głównej kalenicy budynku o przeznaczeniu uzupełniającym: nie wyznacza się;
g) kolorystyka i materiały w elewacji: należy stosować tynki w kolorach od białego do jasnych pasteli lub w kolorze cegły, dopuszcza się stosowanie w elewacji
budynku cegły ceramicznej nietynkowanej oraz drewna;
h) rodzaj pokrycia dachu: dachówka lub blachodachówka w kolorze ceglastej czerwieni;

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek:

a) rodzaj i nachylenie dachu głównych połaci dachowych dla budynku o przeznaczeniu podstawowym: dachy strome, dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych zawartym w przedziale 35 -45 stopni, możliwe jest stosowanie wykuszy, facjat, lukarn, naczółków itp.;
b) rodzaj i nachylenie dachu głównych połaci dachowych dla budynku o przeznaczeniu uzupełniającym: dachy strome, dwuspadowe o symetrycznym kącie
nachylenia połaci dachowych zawartym w przedziale 30 -45 stopni, możliwe jest stosowanie wykuszy, facjat, lukarn, naczółków itp.;
c) ilość kondygnacji dla budynku o przeznaczeniu podstawowym: maks. 2 kondygnacje nadziemne
w tym poddasze użytkowe;
d) ilość kondygnacji dla budynku o przeznaczeniu uzupełniającym: maks. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe;
e) wysokość budynku o przeznaczeniu podstawowym, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy budynku: maksymalnie 9,0m;
f) wysokość budynku o przeznaczeniu uzupełniającym, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy budynku: maksymalnie 7,5m;
g) szerokość elewacji frontowej budynku o przeznaczeniu podstawowym: maks. 20,0 m;
h) szerokość elewacji frontowej budynku o przeznaczeniu uzupełniającym: maks. 14,0 m
i) wysokość poziomu posadzki parteru dla każdej zabudowy: maks. 0,5 m od najwyżej położonego terenu przyległego do budynku;
j) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do powierzchni działki: 20% powierzchni działki;
k) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni działki;
l) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w granicach działki tj. 1mp/ jeden budynek o przeznaczeniu podstawowym;

Zalbki mieszczą się w Gminie Dywity. Zlokalizowana jest tu pełna infrastruktura usługowo-handlowa: restauracja, szkoła, stacja paliw, Gminny Ośrodek Kultury, orlik, apteka, warsztat samochodowy, sklepy.


Zapraszam do kontaktu:
Monika Muża

tel. 732 939 732

Zapraszam również do naszego olsztyńskiego oddziału, który mieści się przy ulicy Mickiewicza 21/23 lok. 420.Szukasz NOWEJ nieruchomości, a jeszcze nie sprzedałeś starej? Możemy Ci w tym szybko i sprawnie pomóc! Zapytaj doradcę albo wejdź na stronę nanowe[kropka]pl


"Właścicielem ogłoszenia wraz z jej elementami jest Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k. lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny."

  • powierzchnia: 2003 m2
  • powierzchnia działki: 2003 m2
  • ogrodzenie: nie ogrodzona
  • dojazd: asfaltowy

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek