wynajem • lokal komercyjny • magazyn


warmińsko-mazurskie • Wilkasy


50 PLN
12 €
11 £
14 $
  • 15
3 zł
1 €
1 £
1 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Giżycko, 09 listopad 2017 rok

RRG.6845.64.2017

BIP

Monitor Urzędowy

Tablica ogłoszeń

a/a

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 t.j. ze zm.), oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 t.j.), Wójt Gminy w Giżycku ogłasza przetarg na dzierżawę garażu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres trzech lat. Przetarg odbędzie się 19 grudnia 2017 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33.

Wadium należy wpłacić do 15 grudnia 2017 roku do godz. 14:00 w kasie Urzędu Gminy Giżycko lub na niżej podane konto.Miejscowość Wilkasy, obręb geodezyjny Wilkasy

Przedmiotem dzierżawy jest garaż Nr 1 typu blaszak o powierzchni 15,00 m2 usytuowany na nieruchomości gruntowej nr 205/1 o pow. 0,2522 ha będącej własnością Gminy Giżycko - czas trwania umowy dzierżawy 02 styczeń 2017 rok - 31 grudzień 2020 rok.Cena wywoławcza netto miesięcznego czynszu dzierżawy - 50,00 zł. Wadium - 10,00 zł.

Księga wieczysta - OL1G/00016745/4Do wylicytowanej kwoty doliczony będzie podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1221 t.j. ze zm.)Przybliżone wymiary garażu: wysokość 2,10 m ku końcowi następuje spadek do 1,90 m; szerokość 3,00 m i długość 5,00 m. Garaż Nr 1 położony jest za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach w sąsiedztwie dwóch innych garaży, posiada swobodny dostęp do drogi krajowej Nr 63 poprzez drogę gminną.Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Gminy Giżycko: PKO BP SA O/I Giżycko nr 65 10204753 00000202 0038 7357 lub w kasie Urzędu Gminy w Giżycku, ul. Mickiewicza 33, do dnia 15 grudnia 2017 roku do godziny 14:00.

Przed terminem otwarcia przetargu wadium winno być na koncie Gminy Giżycko.

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet miesięcznego czynszu dzierżawy, a pozostałym zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu.

Wadium ulega przepadkowi gdy osoba, która wygra przetarg, uchyli się od podpisania umowy dzierżawy.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

Wylicytowana w przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty.

Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.

Bliższe informacji udziela Katarzyna Czepaniewska, pracownik Urzędu Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33, pokój nr 24, tel. 87 429 99 80.Wójt Gminy Giżycko

Marek JasudowiczKontakt:
Urząd Gminy Giżycko
tel: (087) 4299980

  • powierzchnia: 15 m2
  • powierzchnia działki: 15 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek