sprzedaż • lokal komercyjny • lokal biurowy


warmińsko-mazurskie • Olsztyn


3 674 000 PLN
855 015 €
731 448 £
948 297 $
  • 931
3 946 zł
918 €
786 £
1 019 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Laboratorium Analiz Mleka „Lab-Mlek” Spółka z o. o. w likwidacji w Olsztynie ul. Tuwima 1

ogłasza przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima 1 woj. warmińsko-mazurskie.Nieruchomość składa się z 3 działek nr 70, nr 64/19, nr 69/3 o łącznej powierzchni 3109,00m2 Działki zabudowane są następującymi budynkami: biurowo-laboratoryjny o pow. zab. 610m2, hala doświadczalna o pow. zab. 232m2, garaż o pow. zab. 58m2, magazyn o pow. zab. 21m2 oraz technicznymi środkami trwałymi integralnie związanymi ze zbywaną nieruchomością /winda towarowa, utwardzenie terenu, ogrodzenie, kolektor sanitarny wraz z betonowym zbiornikiem osadu/.

Działki opisane w księgach wieczystych OL1O/00067882/6 i OL1O/00034210/5 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Olsztynie są w użytkowaniu wieczystym do 05.12.2089 r. i 26.07.2092 r., natomiast budynki i wyposażenie techniczne stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości 3 674 000,00 zł + postąpienie minimalne 1 000,00 zł.

Oferty należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w terminie do 15 listopada 2019 r. do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi 18 listopada 2019r.

Po wyborze oferty strony w terminie 14 dni przystąpią do: ustalenia daty zawarcia notarialnej umowy kupna - sprzedaży zawierającej termin wydania nieruchomości oraz sposób użytkowania przez sprzedającego części pomieszczeń biurowych do dnia zakończenia procesu likwidacyjnego Spółki „LAB-MLEK”. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Zastrzega się prawo do zamknięcia / unieważnienia / przetargu bez podania przyczyny.

Bliższe informacje można uzyskać pod tel. 89/523-46-09; 505-107-565.

Oferent może dokonać oględzin nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.Oferujemy do sprzedaży duży wybór urządzeń laboratoryjnych.Kontakt:
Laboratorium Analiz Mleka „Lab-Mlek” Spółka z o. o. w likwidacji
tel: 505-107-565

  • powierzchnia: 931 m2
  • powierzchnia działki: 3109 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek