• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie
Brak zdjęcie dla tego ogłoszenia

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia 736m2
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 77 600 PLN
 • MiastoLidzbark warmiński
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy


BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

Działka położona przy ulicy Rzemieślniczej, oznaczona w obrębie 9 numerem 92/6o powierzchni 736m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00021234/2.

Cena wywoławcza nieruchomości – 77.600,00zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100).

Wadium: 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 06.03.2024r.

Działka stanowi własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Teren działki ze spadkiem w kierunku wschodnim, porośnięty trawą oraz drzewkami i krzewamiw części wschodniej. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega podziemna linia energetyczna. Działka nieogrodzona o kształcie regularnym. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka posiada dostęp do uzbrojenia w zasięgu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ul. Rzemieślniczej.

Działka w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oznaczona jest symbolem:

F12MNU - Teren zabudowy mieszkalnej i usługowej.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe realizowane jako wbudowane lub w osobnym budynku.

1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki budowlanej - 800m2 ;

2) maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja jako użytkowe poddasze;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartymw przedziale od 30 do 45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni. Kierunek kalenicy głównej równoległy do osi drogi;

5) maksymalny wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - nie większy niż 0,40;

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40 %;

7) miejsca postojowe w granicach własnych działki, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny plus 1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni użytkowej usług.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04 LIPCA 2024r. O GODZ. 1000

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIMPRZY UL. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia27 czerwca 2024 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta - Bank Handlowyw Warszawie S.A. NrXXXXX002. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Cena wylicytowana razem z podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej.

Nabywca jest zobowiązany wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem.

Nabywca zobowiąże się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Koszt wznowienia granic oraz wycinki drzew ponosi nabywca.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu, zobowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt prac porządkowych na nieruchomości, jeśli prace takie będą konieczne.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. A. Świętochowskiego 14, pok. 102, tel.XXXXX513.

Lidzbark Warmiński, dnia 06 maja 2024 roku.

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15381112
 • Data publikacji: 14 lipca 2024 02:36 (10 godzin temu)

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Lidzbark Warmiński ,
Nieruchomości -

Nieruchomości -

+48XXXXXX598
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka budowlana na sprzedaż - Lidzbark Warmiński

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 15381112


77 600 PLN

105 zł/m2
Lidzbark Warmiński (Warmińsko-Mazurskie, gm. Lidzbark Warmiński)

Nieruchomości -

+48690009598

Główne cechy:

 • Powierzchnia 736m2

Opis - Działka Budowlana


BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

Działka położona przy ulicy Rzemieślniczej, oznaczona w obrębie 9 numerem 92/6o powierzchni 736m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00021234/2.

Cena wywoławcza nieruchomości – 77.600,00zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100).

Wadium: 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 06.03.2024r.

Działka stanowi własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Teren działki ze spadkiem w kierunku wschodnim, porośnięty trawą oraz drzewkami i krzewamiw części wschodniej. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega podziemna linia energetyczna. Działka nieogrodzona o kształcie regularnym. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka posiada dostęp do uzbrojenia w zasięgu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ul. Rzemieślniczej.

Działka w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oznaczona jest symbolem:

F12MNU - Teren zabudowy mieszkalnej i usługowej.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe realizowane jako wbudowane lub w osobnym budynku.

1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki budowlanej - 800m2 ;

2) maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja jako użytkowe poddasze;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartymw przedziale od 30 do 45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni. Kierunek kalenicy głównej równoległy do osi drogi;

5) maksymalny wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - nie większy niż 0,40;

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40 %;

7) miejsca postojowe w granicach własnych działki, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny plus 1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni użytkowej usług.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04 LIPCA 2024r. O GODZ. 1000

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIMPRZY UL. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia27 czerwca 2024 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta - Bank Handlowyw Warszawie S.A. Nr 35 1030 1508 0000 0008 2360 5002. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Cena wylicytowana razem z podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej.

Nabywca jest zobowiązany wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem.

Nabywca zobowiąże się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Koszt wznowienia granic oraz wycinki drzew ponosi nabywca.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu, zobowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt prac porządkowych na nieruchomości, jeśli prace takie będą konieczne.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. A. Świętochowskiego 14, pok. 102, tel. 89 767 85 13.

Lidzbark Warmiński, dnia 06 maja 2024 roku.


Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15381112
 • Data publikacji: 14 lipca 2024 02:36 (10 godzin temu)