• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

30 576 PLN (49 PLN/m²) na sprzedaż

Mikołajki (Warmińsko-Mazurskie)
Brak zdjęcie dla tego ogłoszenia

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia624.00m²
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 30 576 PLN
 • MiastoMikołajki
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Kurzętnik, dnia 21 września 2020 r.
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI MIKOŁAJKI

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Kurzętnik położonych w obrębie geodezyjnym Mikołajki, gm. Kurzętnik:

L.p. 1
Numer działki 6/78
Pow./ha 0,0624
Nr księgi wieczystej EL1N/00035369/0
Cena nieruchomości 30.576,00
Opis nieruchomości RIVa-0,0420 ha RIVb-0,0204 ha

L.p. 2
Numer działki 6/79
Pow./ha 0,0623
Nr księgi wieczystej EL1N/00035369/0
Cena nieruchomości 30.527,00
Opis nieruchomości RIVa-0,0433 ha RIVb-0,0190 ha

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Uchwała NR IV/45/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 lutego 2019 r., działki te oznaczone są jako tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.
Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.
Forma płatności za powyższą nieruchomość – przelewem lub gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.
Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej – wnoszone w pieniądzu.
Poprzedni przetarg odbył się 31 lipca 2020 r., 1 września 2020 r.

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul.
Grunwaldzkiej 39 dnia 22 października 2020 r. w sali narad w godzinach:

11:00 - na sprzedaż działki 6/78
11:30 - na sprzedaż działki 6/79Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX019 do dnia 15 października 2020 r. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika przetargu, nr działki oraz jej położenie.
W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.
Do każdej wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT.
Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania z przetargu nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65/ .
Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 lub pod nr tel. XXXXXX297.


Wójt Gminy Kurzętnik informuje, iż powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 Kurzętnik oraz opublikowane na stronie urzędu /ętnik_gmina_wiejska/ i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: ZSlc-000001166 - ZS/
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14018824

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Mikołajki
Grzegorz Cymmerman

Grzegorz Cymmerman

+48XXXXXX400
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka budowlana z rynku wtórnego na sprzedaż Mikołajki

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 14018824


30 576 PLN

49 zł/m²
Mikołajki

Główne cechy:

 • Powierzchnia 624.00m²

Opis - Działka Budowlana

Kurzętnik, dnia 21 września 2020 r.
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI MIKOŁAJKI

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Kurzętnik położonych w obrębie geodezyjnym Mikołajki, gm. Kurzętnik:

L.p. 1
Numer działki 6/78
Pow./ha 0,0624
Nr księgi wieczystej EL1N/00035369/0
Cena nieruchomości 30.576,00
Opis nieruchomości RIVa-0,0420 ha RIVb-0,0204 ha

L.p. 2
Numer działki 6/79
Pow./ha 0,0623
Nr księgi wieczystej EL1N/00035369/0
Cena nieruchomości 30.527,00
Opis nieruchomości RIVa-0,0433 ha RIVb-0,0190 ha

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Uchwała NR IV/45/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 lutego 2019 r., działki te oznaczone są jako tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.
Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.
Forma płatności za powyższą nieruchomość – przelewem lub gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.
Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej – wnoszone w pieniądzu.
Poprzedni przetarg odbył się 31 lipca 2020 r., 1 września 2020 r.

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul.
Grunwaldzkiej 39 dnia 22 października 2020 r. w sali narad w godzinach:

11:00 - na sprzedaż działki 6/78
11:30 - na sprzedaż działki 6/79Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX019 do dnia 15 października 2020 r. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika przetargu, nr działki oraz jej położenie.
W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.
Do każdej wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT.
Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania z przetargu nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65/ .
Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 lub pod nr tel. XXXXXX297.


Wójt Gminy Kurzętnik informuje, iż powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 Kurzętnik oraz opublikowane na stronie urzędu /ętnik_gmina_wiejska/ i w Biuletynie Informacji Publicznej.


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: ZSlc-000001166 - ZS/
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14018824