• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

Lokal Komercyjny zakład przemysłowy, warsztat

  • Pokoje12
  • Łazienki-
  • Powierzchnia 2852m2
  • Rodzaj Zakład przemysłowy, warsztat
  • Cena 35 000 000 PLN
  • Miasto-
  • Rok budowy2020

Opis szczegółowy

Sprzedam nieruchomość wraz z całym wyposażeniem położoną w Elblągu, przy ulicy Michała Rosnowskiego 6. Na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 67/3 i 854/4. Teren działki uzbrojono w energię elektryczną (z własnej stacji
transformatorowej), wodociąg i kanalizację sanitarną. W południowo wschodnim
krańcu działki znajduje się zbiornik wody opadowej.
Poza poniżej wskazanymi budynkami na obszarze nieruchomości znajduje się
zbiornik wody p. poż. z pompownią. Teren działki ogrodzony.

Na działce zlokalizowane są budynki przemysłowe :

- Budynek biurowy
- Budynek przemysłowy 1
- Budynek przemysłowy 2
- Obiekt składowy 1
- Obiekt składowy 2

Budynek - Biuro.
-Rok budowy: 2020.
-Powierzchnia zabudowy 392,20 m2
-Powierzchnia użytkowa 796,40 m2
--Ilość kondygnacji 2
Kubatura budynku 3401,31 m3
-Budynek piętrowy o konstrukcji murowanej.
-Ściany zewnętrzne.
-Stropy nad parterem i nad piętrem żelbetowe.
-Strop nad piętrem pokryty warstwą izolacji.
-Stropodach pokrytych szlichtą i papą.
-Stolarka.
-Posadzki.
-Klatka schodowa żelbetowa monolityczna.
--Elewacje otynkowane.
Instalacje wewnętrzne:
-Elektryczne oświetlenia, odgromowa i teletechniczna.
-Wodno -kanalizacyjna.
-Ogrzewanie centralne zasilane z kotłowni gazowej w budynku.
-Winda w budynku również dla osób poruszających się na wózku

Budynek - przemysłowy 1
-Rok budowy: 2020.
-Powierzchnia zabudowy 670,40 m2
-Powierzchnia całkowita 670,40 m2
-Kubatura budynku 5850,58 m3
-Hala o konstrukcji stalowej o wysokości około 10,6 m, dźwigary dachowe
stalowe, kratowe, płatwie z profili walcowanych, pokryte blachą stalową
fałdowaną izolacja z płyt z.
-Słupy stalowe przenoszące obciążenia od konstrukcji dachu i belek
podsuwnicowych dla suwnic o nośności 20 T.
-Ściany z płyt warstwowych Atlantis.
-Okna i bramy stalowe.
-Posadzki betonowe.
-Ilość kondygnacji 1

Budynek - przemysłowy 2
-Rok budowy: 2020.
-Powierzchnia zabudowy 560,00 m2
-Powierzchnia całkowita 560,00 m2
-Ilość kondygnacji 1
-Kubatura budynku 5389,30 m3
-Hala o konstrukcji stalowej o wysokości około 10,6 m, dźwigary dachowe
stalowe, kratowe, płatwie z profili walcowanych, pokryte blachą stalową
fałdowaną izolacja z płyt z.
-Słupy stalowe przenoszące obciążenia od konstrukcji dachu i belek
podsuwnicowych dla suwnic o nośności 20 T.
-Ściany z płyt warstwowych Atlantis.
-Okna i bramy stalowe.
-Posadzki betonowe.
-Instalacje wewnętrzne:
- Elektro-energetyczne: siły, oświetlenia, odgromowa i teletechniczna.
- Wodno -kanalizacyjne.
- Ogrzewania.
- Wentylacji.

Obiekt składowy (magazyn) 1
-Rok budowy: 2020.
-Powierzchnia zabudowy 413,00 m2
-Powierzchnia całkowita 413,00 m2
-Kubatura budynku 2285,00 m3
-Ilość kondygnacji 1
-Hala o konstrukcji stalowej, dźwigary dachowe stalowe, płatwie z profili
walcowanych, pokryte blachą stalową fałdowaną izolacja z płyt z.
-Słupy stalowe przenoszące obciążenia od konstrukcji dachu.
-Ściany pokryte blachą stalową fałdowaną.
-Brama stalowa.
-Posadzki kostka betonowa.

Obiekt składowy (magazyn) 2
-Rok budowy: 2020.
-Powierzchnia zabudowy 413,00 m2
-Powierzchnia całkowita 413,00 m2
-Ilość kondygnacji 1
-Kubatura budynku 2285,00 m3
-Hala o konstrukcji stalowej, dźwigary dachowe stalowe, płatwie z profili
walcowanych, pokryte blachą stalową fałdowaną izolacja z płyt z.
-Słupy stalowe przenoszące obciążenia od konstrukcji dachu.
-Ściany pokryte blachą stalową fałdowaną.
-Brama stalowa.
-Posadzki -kostka betonowa.

BUDOWLE I NANIESIENIA:

- Parking z drogą wewnętrzna 1
- Droga wewnętrzna 2
- Plac manewrowy 1
- Plac manewrowy 2
- Opaska i ciąg pieszy 1
- Opaska i ciąg pieszy 2
- Opaska 3
- Opaska 4
- Chodnik wejściowy
- Stopa fundamentowa pod komin od kotła technologicznego gazowego
- Fundament pod zbiornik LPG z parownikiem.
- Ogrodzenie.
- Sieć energetyczna.
- Wewnętrzna sieć wodociągowa.
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej
- Sieć kanalizacji deszczowej.
- Zbiornik podziemny ppoż.

W sprzedaż wchodzą profesjonalne maszyny CNC. Urządzenia te umożliwiają: obróbkę skrawaniem, obróbkę plastyczną, spawanie oraz montaż dla wszystkich rodzajów stali.
Maszyny wykonują detale o średnicy do średnicy 600 i długości 3000mm oraz wykroje średnice nieregularnych kształtach, a także instalacje procesowe- wodne, chłodzące, sanitarne, próżniowe oraz sprężonego powietrza. Również sprzęt do obróbki i spawania PE : detali o średnicy do 600 i długości 3000mm, wykrojów o nieregularnych kształtach, budowy wszelkiego
rodzaju zbiorników, oraz instalacji procesowych. W pełni wyposażone do produkcji i testowania urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, wymienników ciepła oraz wszelkiego rodzaju zbiorników i urządzeń wykorzystywanych w oczyszczaniu wody i ścieków.

Centrum Produkcyjne wyposażone jest w instalacją TESTING MODULE
służącą do przeprowadzania testów urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych.
Instalacja składa się z następujących układów:

UKŁAD WODY GORĄCEJ w skład której wchodzą: Kocioł, zbiorniki, wymiennik ciepła, instalacja, symulator odbioru ciepła,
urządzenia pomiarowe.

UKŁAD WODY CHŁODZĄCEJ w skład której wchodzą: Wieża chłodnicza, instalacja, wymienniki ciepła, urządzenia pomiarowe, (układ skraplania i układ sorpcji).

UKŁAD WODY LODOWEJ w skład której wchodzą: Dry Coolery, instalacja, wymiennik ciepła, urządzenia pomiarowe.

INSTALACJA OPOMIAROWANIA I AUTOMATYKI DO PRÓB I TESTÓW, w skład której wchodzą:
Rozdzielnia, panel sterowania, urządzenia pomiarowe, urządzenia sterujące
automatyką, oprogramowanie.

Do testowania szczelności urządzeń chłodniczych, zbiorników i wymienników
zostało wyposażone w BASEN DO PRÓB I TESTÓW.
Jest to otwarty zbiornik wykonany z blachy stalowej o grubości 10mm ze
wzmocnieniem z kształtowników stalowych o wymiarach 10000 x 10000 x 1000mm.

LISTA MASZYN POZOSTAJĄCYCH W CENIE

1.Nazwa urządzenia
Wycinarka wodna CNC

Przeznaczenie
Cięcie

rodzaj materiału obrabianego
wszystkie materiały

zakres pracy
pole robocze 2100x4100, grubość
stali max 100mm, materiały miękkie
do 200mm

2.Nazwa urządzenia
Wypalarka plazmowa

Przeznaczenie
Cięcie

rodzaj materiału obrabianego
stal czarna, stal nierdzewna

zakres pracy
blachy 2000x6000 grubość max 38mm

3.Nazwa urządzenia
Maszyna do cięcia i fazowania rur

Przeznaczenie
Cięcie i fazowanie

rodzaj materiału obrabianego
stal czarna, stal nierdzewna

zakres pracy
max średnica rury 210mm

4. Nazwa urządzenia
Maszyna do cięcia i fazowania rur

Przeznaczenie
Cięcie i fazowanie

rodzaj materiału obrabianego
stal czarna, stal nierdzewna

zakres pracy
max średnica rury 210mm

5. Nazwa urządzenia
Prasa krawędziowa 120 ton

Przeznaczenie
Gięcie

rodzaj materiału obrabianego
stal czarna, stal nierdzewna, metale nieżelazne

zakres pracy
blacha o szerokości max 3100mm grubość 6 mm

6.Nazwa urządzenia
Prasa krawędziowa 440 ton

Przeznaczenie
Gięcie

rodzaj materiału obrabianego
stal czarna, stal nierdzewna, metale nieżelazne

zakres pracy
blacha o szerokości max 3100mm grubość 18 mm

7. Nazwa urządzenia
Pionowe centrum obróbkowe

Przeznaczenie
Frezowanie

rodzaj materiału obrabianego
Tworzywa sztuczne, metale
nieżelazne(miękkie), drewno

zakres pracy
pole robocze 1300x1000 grubość max 150

8. Nazwa urządzenia
Automat do spawania rur

Przeznaczenie
Spawanie

rodzaj materiału obrabianego
rury stalowe czarne, nierdzewne

zakres pracy
max średnica rury 210mm

9.Nazwa urządzenia
Frezarka narzędziowa

Przeznaczenie
Frezowanie

rodzaj materiału obrabianego
stal czarna, stal nierdzewna, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne

zakres pracy
detale o wymiarach max 800x400x400 max ciężar 400kg

10.Nazwa urządzenia
Tokarka mała

Przeznaczenie
Toczenie

rodzaj materiału obrabianego
stal czarna, stal nierdzewna, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne
zakres pracy wałki do średnicy max 260, długość max 1500mm

11.Nazwa urządzenia
Tokarka duża

Przeznaczenie
toczenie, nacinanie gwintu zewnętrznego/wewnętrznego. Wiercenie osiowe, gwintowanie osiowe

rodzaj materiału obrabianego
stal czarna, stal nierdzewna, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne

zakres pracy
wałki do średnicy max 620, długość max 3000mm

12.Nazwa urządzenia
Wiertarka bramowa

Przeznaczenie
wiercenie, gwintowanie

rodzaj materiału obrabianego
stal czarna, stal nierdzewna, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne

zakres pracy
Blachy 2000x4000 grubość max 100mm otwory max fi 50

13.Nazwa urządzenia
Stacjonarna gwintownica do rur

Przeznaczenie
Gwintowanie

rodzaj materiału obrabianego
rury stalowe czarne, nierdzewne

zakres pracy
max 60mm

14.Nazwa urządzenia Oczyszczarka/piaskarka

Przeznaczenie
piaskowanie
rodzaj materiału obrabianego
elementy metalowe

zakres pracy
700x500 max 15kg

15.Nazwa urządzenia
Nożyce uniwersalne hydrauliczne

Przeznaczenie
wykrawanie,cięcie

rodzaj materiału obrabianego
blachy, pręty

zakres pracy
Cięcie blach szerokość max 400
grubość 8mm, cięcie prętów
okrągłych fi max 50, cięcie prętów
kwadratowych max 50x50mm
wybijanie otworów max 30mm
grubość 8mm

16.Nazwa urządzenia
Wykrawarka

Przeznaczenie
Wykrawanie

rodzaj materiału obrabianego
stal czarna, stal nierdzewna, metale nieżelazne

zakres pracy
blachy 1500x3000 grubość max 6mm

17.Nazwa urządzenia
Maszyna do roztłaczania rur

Przeznaczenie
Roztłaczanie

rodzaj materiału obrabianego
rurki miedziane

zakres pracy
roztłaczanie od 3/8" do 2 1/8"

18.Nazwa urządzenia
Trzpieniowa giętarka do rur i profili

Przeznaczenie
Gięcie

rodzaj materiału obrabianego
rury stalowe czarne i nierdzewne

zakres pracy
max fi 20

LISTA MASZYN LOGISTYCZNYCH I URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

1.
Suwnica hala testów Model MA/20/001 , 20 Ton
Suwnica pomostowa, dwudźwigarowa,
natorowa, udźwig 20Ton, rozpiętość 16,8m, wysokość
podnoszenia 6,8m sterowanie radiowe lub za
pomocą kasety przesuwnej wzdłuż dźwigara.

2.
Suwnica hala produkcyjna Model MA/20/002, 20 Ton
Suwnica pomostowa, dwudźwigarowa,
natorowa, udźwig 20Ton, rozpiętość 16,8m, wysokość podnoszenia 6,8m, sterowanie radiowe lub za pomocą kasety przesuwnej wzdłuż dźwigara.

3.
Platforma transportowa
Wymiar wierzchowy 3000x6000mm
Platforma transportowa o wymiarach 3000 x
6000mm nośność przekraczająca 50 Ton.

4.
Wózek widłowy
Model CPQYD45-XH11BNudżwig 4,5 Tony
Wózek widłowy z zabudowaną kabiną o
udźwigu nominalnym 4,5T z napędem. Silnik
spalinowy zasilany LPG, wysokość
podnoszenia3000mm

5.
Ładowarka teleskopowa Marka HAULOTTE HTL 4017 udżwig 4 Tony
Ładowarka teleskopowa z napędem na 4 koła. Udźwig do 4 Ton,
maksymalny zasięg wideł 16,7 m

6.
Podnośnik koszowy
Marka HAULOTTE HA16RTI
wysokość robocza 16m, udźwig 230 kg

7.
Podnośnik koszowy z samobieżnym napędem spalinowym. Wysokość robocza 16m, udźwig 230 kg ( dwie osoby)
Podnośnik nożycowy
Marka HAULOTTE COMPACT 10N

8.
Podnośnik nożycowy z samobieżnym napędem elektrycznym. Wysokość robocza 10 m, udźwig 230 kg ( dwie osoby).

W celu zapoznania się z ofertą sprzedaży, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Umówimy dogodny termin spotkania i przedstawię wszelkie szczegóły dotyczącej sprzedawanej nieruchomości.

Do podanej ceny, należy doliczyć VAT. Wystawiamy pełną fakturę.

AMERICAN HOME FINANCE
Wstępną decyzje finansową otrzymasz bezpośrednio w naszym biurze.

American Home, Elbląg,
Związku Jaszczurczego 13B http://americanhome.pl

"Właścicielem ogłoszenia wraz z jego elementami jest American Home Łukasz Szulc lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody American Home Łukasz Szulc lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa American Home Łukasz Szulc lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny."

Informacje o nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Pokaż więcej

Szczegóły oferty

Cechy oferty

Film:

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Elbląg, Michała Rosnowskiego ,
Łukasz Szulc

Łukasz Szulc

+48XXXXXX879
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.