• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

Lokal Komercyjny lokal usługowy

 • Pokoje11
 • Łazienki-
 • Powierzchnia 448m2
 • Rodzaj Lokal usługowy
 • Cena 1 030 000 PLN
 • MiastoBartoszyce
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego (nieruchomość lokalowa).
Nieruchomość lokalowa Nr 1 zlokalizowana jest w centralnej części miasta, w budynku mieszkalno-usługowym. Na działce występują trzy budynki mieszkalne wielorodzinne 5-kondygnacyjne w kształcie litery C. Przedmiotowy lokal znajduje się w środkowym budynku, frontem do ulicy Warszawskiej.
Nieruchomość położona jest w obszarze śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w odległości około 70 m od Sądu Rejonowego i do 500m od głównych urzędów i punktów miasta.
Lokal znajduje się w budynku położonym na działce 135/4 o powierzchni 5.040 m2 zabudowanej kompleksem budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu, konfiguracja terenu jest płaska.
Nieruchomość posiada dostęp do sieci miejskich infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej (sanitarnej), c.o., telefonicznej, klimatyzacyjnej, SAP.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze, na którym nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr IX/43/2015 RM Bartoszyce z dnia 23.04.2015, przedmiotowy obszar opisany jest jako: M tereny zabudowy mieszkalnej.
Działka o numerze ewidencyjnym 135/4 położona przy ulicy Warszawskiej 1 w Bartoszycach, obręb geodezyjny 4 miasta Bartoszyce:
nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 485)
nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji
nie jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Stan prawny (rozwijana sekcja jak w innych ofertach)

Księga Wieczysta nr OL1Y/00030519/0 prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach i zawiera m.in. następujące wpisy:
Dział I - Oznaczenie nieruchomości
Położenie: województwo warmińsko - mazurskie, powiat bartoszycki, Bartoszyce
Adres: ulica Warszawska, numer 1
Przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny
Opis lokalu: lokal użytkowy - 1
Powierzchnia (m2) 448,90
Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
Prawo związane z nieruchomością: udział 4489/58457 we współwłasności budynku mieszkalno-użytkowego i w gruncie objętych KW Nr 10704
Dział II Własność
Właściciel: Udział 1/1. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej .do.

Opis budynku:
LOKAL
pow. użytkowa lokalu (wg KW): 448,90 m2
rok budowy budynku: 1988
funkcja: biurowo-usługowa
liczba kond. nadziemnych: 1
liczba kond. podziemnych: 1

Lokal użytkowy, na który składają się powierzchnie biurowe, socjalne, komunikacji i WC zlokalizowany na parterze i w piwnicy o powierzchni wynoszącej łącznie 448,90 m2 (według księgi wieczystej i rejestru lokali), w tym powierzchnia kondygnacji podziemnej około 109 m2.
Wejście do lokali możliwe bezpośrednio z ul. Warszawskiej. Usytuowanie lokalu na parterze budynku sprawia, że optymalnym sposobem wykorzystania powierzchni są funkcje biurowe i usługowe, jak również handlowe. Powierzchnia obecnie wykorzystywana jako oddział banku.
Program użytkowy:
sala obsługi klienta, pomieszczenie biurowe posadzki: nowe wykładziny dywanowe i płyty gresowe, ściany tynkowane tynkiem cementowo wapiennym, malowane farbami;
wc ściany i podłogi oblicowane okładziną ceramiczną, sufity tynkowane tynkiem cem. wapiennym malowane na biało;
korytarze ściany tynkowane tynkiem cem. wapiennym, malowane, na podłodze płytki ceramiczne.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
EU96,70kWh/(m2*rok)
EK122,80kWh/(m2*rok)
EP210,30kWh/(m2*rok)
UOZE3,00%
ECO20,063t CO2/(m2*rok)

OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO
Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (do pięciu kondygnacji) z usługami, w tym administracji publicznej, handlu i usług.
W bezpośrednim pobliżu nieruchomości dominują budynki mieszkalne wielorodzinne i nieruchomości usługowo-handlowe a także obiekty administracji publicznej m.in. Sąd Rejonowy w Bartoszycach.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA
Nieruchomość usytuowana przy ulicy Warszawskiej, która stanowi na tym odcinku drogę krajową DK 51 prowadząca ruch w kierunku Warszawy i granicy z Federacją Rosyjską oraz główną arterię komunikacyjną miasta.
Dostęp pieszy do nieruchomości możliwy jest od frontu, od strony ulicy Warszawskiej. Nieruchomość nie jest ogrodzona.
Dojazd do obiektu zapewnia układ dróg publicznych o wysokim i średnim natężeniu ruchu, w tym ponadlokalnego dwupasmową DK 51. Parkowanie pojazdów jest możliwe w sąsiedztwie nieruchomości, w wyznaczonych miejscach, w ramach parkingów osiedlowych.

UWAGA!!!
Bank nie wyklucza zawarcia umowy najmu (pomiędzy Bankiem a przyszłym właścicielem) obejmującej powierzchnię na parterze (około 190 m2), w celu dalszego prowadzenia placówki przez BNP Paribas Bank Polska S.A. - umowa na czas oznaczony 5 lat z możliwością przedłużenia na następne 5 lat w drodze jednostronnego oświadczenia Najemcy. Pozostałe warunki najmu zawarte będą w projekcie umowy najmu, który to projekt będzie przedmiotem uzgodnień Stron na etapie wyboru oferty.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości Pokaż więcej

Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15071162
 • Data publikacji: 25 maja 2024 20:18 (26 dni temu)
 • Liczba pokoi: 11

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Bartoszyce ,
House4Me Tomasz Dmochowski

House4Me Tomasz Dmoc...

+48XXXXXX610
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Lokal Usługowy na sprzedaż - Bartoszyce

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 15071162

Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -

1 030 000 PLN

2 299 zł/m2
Bartoszyce (Warmińsko-Mazurskie, gm. Bartoszyce)

Główne cechy:

 • Powierzchnia 448m2
 • Pokoje 11

Opis - Lokal usługowy

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego (nieruchomość lokalowa).
Nieruchomość lokalowa Nr 1 zlokalizowana jest w centralnej części miasta, w budynku mieszkalno-usługowym. Na działce występują trzy budynki mieszkalne wielorodzinne 5-kondygnacyjne w kształcie litery C. Przedmiotowy lokal znajduje się w środkowym budynku, frontem do ulicy Warszawskiej.
Nieruchomość położona jest w obszarze śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w odległości około 70 m od Sądu Rejonowego i do 500m od głównych urzędów i punktów miasta.
Lokal znajduje się w budynku położonym na działce 135/4 o powierzchni 5.040 m2 zabudowanej kompleksem budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu, konfiguracja terenu jest płaska.
Nieruchomość posiada dostęp do sieci miejskich infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej (sanitarnej), c.o., telefonicznej, klimatyzacyjnej, SAP.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze, na którym nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr IX/43/2015 RM Bartoszyce z dnia 23.04.2015, przedmiotowy obszar opisany jest jako: M tereny zabudowy mieszkalnej.
Działka o numerze ewidencyjnym 135/4 położona przy ulicy Warszawskiej 1 w Bartoszycach, obręb geodezyjny 4 miasta Bartoszyce:
nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 485)
nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji
nie jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Stan prawny (rozwijana sekcja jak w innych ofertach)

Księga Wieczysta nr OL1Y/00030519/0 prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach i zawiera m.in. następujące wpisy:
Dział I - Oznaczenie nieruchomości
Położenie: województwo warmińsko - mazurskie, powiat bartoszycki, Bartoszyce
Adres: ulica Warszawska, numer 1
Przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny
Opis lokalu: lokal użytkowy - 1
Powierzchnia (m2) 448,90
Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
Prawo związane z nieruchomością: udział 4489/58457 we współwłasności budynku mieszkalno-użytkowego i w gruncie objętych KW Nr 10704
Dział II Własność
Właściciel: Udział 1/1. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

Opis budynku:
LOKAL
pow. użytkowa lokalu (wg KW): 448,90 m2
rok budowy budynku: 1988
funkcja: biurowo-usługowa
liczba kond. nadziemnych: 1
liczba kond. podziemnych: 1

Lokal użytkowy, na który składają się powierzchnie biurowe, socjalne, komunikacji i WC zlokalizowany na parterze i w piwnicy o powierzchni wynoszącej łącznie 448,90 m2 (według księgi wieczystej i rejestru lokali), w tym powierzchnia kondygnacji podziemnej około 109 m2.
Wejście do lokali możliwe bezpośrednio z ul. Warszawskiej. Usytuowanie lokalu na parterze budynku sprawia, że optymalnym sposobem wykorzystania powierzchni są funkcje biurowe i usługowe, jak również handlowe. Powierzchnia obecnie wykorzystywana jako oddział banku.
Program użytkowy:
sala obsługi klienta, pomieszczenie biurowe posadzki: nowe wykładziny dywanowe i płyty gresowe, ściany tynkowane tynkiem cementowo wapiennym, malowane farbami;
wc ściany i podłogi oblicowane okładziną ceramiczną, sufity tynkowane tynkiem cem. wapiennym malowane na biało;
korytarze ściany tynkowane tynkiem cem. wapiennym, malowane, na podłodze płytki ceramiczne.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
EU96,70kWh/(m2*rok)
EK122,80kWh/(m2*rok)
EP210,30kWh/(m2*rok)
UOZE3,00%
ECO20,063t CO2/(m2*rok)

OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO
Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (do pięciu kondygnacji) z usługami, w tym administracji publicznej, handlu i usług.
W bezpośrednim pobliżu nieruchomości dominują budynki mieszkalne wielorodzinne i nieruchomości usługowo-handlowe a także obiekty administracji publicznej m.in. Sąd Rejonowy w Bartoszycach.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA
Nieruchomość usytuowana przy ulicy Warszawskiej, która stanowi na tym odcinku drogę krajową DK 51 prowadząca ruch w kierunku Warszawy i granicy z Federacją Rosyjską oraz główną arterię komunikacyjną miasta.
Dostęp pieszy do nieruchomości możliwy jest od frontu, od strony ulicy Warszawskiej. Nieruchomość nie jest ogrodzona.
Dojazd do obiektu zapewnia układ dróg publicznych o wysokim i średnim natężeniu ruchu, w tym ponadlokalnego dwupasmową DK 51. Parkowanie pojazdów jest możliwe w sąsiedztwie nieruchomości, w wyznaczonych miejscach, w ramach parkingów osiedlowych.

UWAGA!!!
Bank nie wyklucza zawarcia umowy najmu (pomiędzy Bankiem a przyszłym właścicielem) obejmującej powierzchnię na parterze (około 190 m2), w celu dalszego prowadzenia placówki przez BNP Paribas Bank Polska S.A. - umowa na czas oznaczony 5 lat z możliwością przedłużenia na następne 5 lat w drodze jednostronnego oświadczenia Najemcy. Pozostałe warunki najmu zawarte będą w projekcie umowy najmu, który to projekt będzie przedmiotem uzgodnień Stron na etapie wyboru oferty.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości


Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15071162
 • Data publikacji: 25 maja 2024 20:18 (26 dni temu)
 • Liczba pokoi: 11