• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

Lokal Komercyjny lokal biurowy

  • Pokoje11
  • Łazienki-
  • Powierzchnia 2482m2
  • Rodzaj Lokal biurowy
  • Cena 5 726 000 PLN
  • MiastoOlsztyn
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy


Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W OLSZTYNIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 30

Przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 30, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 208, o powierzchni 0,1077 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionych na tej nieruchomości budynków, tj.:

a) dwóch budynków biurowych, stanowiących funkcjonalnie całość, o powierzchni łącznej 2 482,83 m2,

b) budynku transportu i łączności (funkcjonalnie 3 garaże), o powierzchni 67,69 m2,

oraz budowli i urządzeń trwale z nią związanych.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi z równoczesnym zawarciem umowy najmu zwrotnego powierzchni pod bankomat, której przedmiotem będzie ok. 2,5 m2 powierzchni parteru budynku.

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość położona jest w centralnej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z usługami w parterze. W odległości ok. 600 m zlokalizowany jest Urząd Miasta Olsztyna oraz Starostwo Powiatowe w Olsztynie. W odległości ok. 1 km znajduje się dworzec kolejowy i dworzec autobusowy.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: teren na którym położona jest nieruchomość, nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna (Uchwała Nr XXXVII/660/13 Rady Miasta Olsztyn z dnia 15 maja 2013 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem C- strefa śródmiejska – centrum. Ponadto teren obejmujący nieruchomość określony jest jako ”Obszary koncentracji usług ponadlokalnych – okołomiejskich, regionalnych i krajowych – CENTRUM” oraz „Obszar problemowy pośredniej ochrony konserwatorskiej – Strefa B”.

Dla przedmiotowej nieruchomości zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z dnia 26.07.2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

a. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 152,09 kWh/(m2 · rok),

b. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 189,85 kWh/(m2 · rok),

c. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 268,56 kWh/(m2 · rok),

d. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,00 %,

e. jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: ECO2 = 0,04 t CO2/(m2 · rok).

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 5 726 000 zł (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) netto. Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza zbycia nieruchomości zostanie wskazana w ogłoszeniu przetargu.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u pani Justyny Rygasiewicz pod numerem telefonu XXXXXX549,

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: lub

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS XXXXXXX438, NIP: XXXXXXXXXX-38, REGON: XXXXXX263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) XXXXXXX000 zł, infolinia: XXXXXX302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 30” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Olsztyn ,
Justyna Rygasiewicz

Justyna Rygasiewicz

+48XXXXXX549
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Lokal Biurowy na sprzedaż - Olsztyn

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 15326642

Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -

5 726 000 PLN

2 307 zł/m2
Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie, gm. Olsztyn)

Justyna Rygasiewicz

+48722030549

Główne cechy:

  • Powierzchnia 2482m2
  • Pokoje 11

Opis - Lokal biurowy


Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W OLSZTYNIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 30

Przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 30, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 208, o powierzchni 0,1077 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionych na tej nieruchomości budynków, tj.:

a) dwóch budynków biurowych, stanowiących funkcjonalnie całość, o powierzchni łącznej 2 482,83 m2,

b) budynku transportu i łączności (funkcjonalnie 3 garaże), o powierzchni 67,69 m2,

oraz budowli i urządzeń trwale z nią związanych.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi z równoczesnym zawarciem umowy najmu zwrotnego powierzchni pod bankomat, której przedmiotem będzie ok. 2,5 m2 powierzchni parteru budynku.

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość położona jest w centralnej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z usługami w parterze. W odległości ok. 600 m zlokalizowany jest Urząd Miasta Olsztyna oraz Starostwo Powiatowe w Olsztynie. W odległości ok. 1 km znajduje się dworzec kolejowy i dworzec autobusowy.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: teren na którym położona jest nieruchomość, nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna (Uchwała Nr XXXVII/660/13 Rady Miasta Olsztyn z dnia 15 maja 2013 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem C- strefa śródmiejska – centrum. Ponadto teren obejmujący nieruchomość określony jest jako ”Obszary koncentracji usług ponadlokalnych – okołomiejskich, regionalnych i krajowych – CENTRUM” oraz „Obszar problemowy pośredniej ochrony konserwatorskiej – Strefa B”.

Dla przedmiotowej nieruchomości zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z dnia 26.07.2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

a. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 152,09 kWh/(m2 · rok),

b. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 189,85 kWh/(m2 · rok),

c. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 268,56 kWh/(m2 · rok),

d. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,00 %,

e. jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: ECO2 = 0,04 t CO2/(m2 · rok).

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 5 726 000 zł (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) netto. Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza zbycia nieruchomości zostanie wskazana w ogłoszeniu przetargu.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u pani Justyny Rygasiewicz pod numerem telefonu 722 030 549,

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub [email protected].

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: [email protected]. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 30” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".


Szczegóły oferty