• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

Dom wolnostojący

  • Pokoje4
  • Łazienki-
  • Powierzchnia 107m2
  • Rodzaj Dom wolnostojący
  • Cena 55 200 PLN
  • MiastoNidzica
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Syndyk Masy Upadłości Ludwika Bandurskiego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/59/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości 1/2 własności nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.580, o powierzchni 0,45 ha, w obrębie 3, Nidzica, ul. Żwirowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1N/00008072/3, na której usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, trzykondygnacyjny, o powierzchni użytkowe] 107 m2.

za 55.200 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych.Wyciąg z Regulaminu sprzedaży:

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2024 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Tomasz Sadurskiego - ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii.

2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Masy Upadłości – Tomasz Sadurskiego - ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa raz z podaniem sygnatury akt WA2M/GUp-s/59/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Ludwika Bandurskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, dostępnego na żądanie mailowe.

4. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy), na rachunek bankowy masy upadłości Ludwika Bandurskiego w upadłości w Mbank S.A. o numerze: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX635 z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. WA2M/GUp-s/59/2022” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. W przypadku wpłynięcia kilku ofert, wadia osób, które przegrały przetarg zostaną zwrócone w ciągu 3 dni roboczych. U wygrywającego wadium zostanie zaliczone na cenę sprzedaży.

5. Operat dotyczący nieruchomości dostępny jest do wglądu w kancelarii Syndyka bądź poprzez przesłanie drogą mailową w wersji pdf.

6. Istnieje możliwość oględzin nieruchomości pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia terminu spotkania, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju.

7. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr XXXXXX344 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem:

8. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bez odszkodowawczego odstąpienia od procedury konkursowej lub sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, na każdym etapie, bez podania przyczyny.

9. Syndyk wyłącza rękojmię za wady fizyczne i prawne.

10. Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka, 12 kwietnia 2024 o godzinie 09:00. Z otwarcia ofert sporządzony zostanie protokół otwarcia. W przypadku gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję, gdzie postąpienie to kwota 5.000 złotych.

11. Umowa ostateczna musi być podpisana do 31 września 2024 roku pod rygorem przepadku zadatku na rzecz masy upadłości.Kontakt:
Syndyk Tomasz Sadurski
tel: XXXXXX344Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Nidzica ,
Syndyk Tomasz Sadurski

Syndyk Tomasz Sadurs...

+48XXXXXX344
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Dom wolnostojący na sprzedaż - Nidzica

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 15349715

Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -

55 200 PLN

516 zł/m2
Nidzica (Warmińsko-Mazurskie, gm. Nidzica)

Główne cechy:

  • Powierzchnia 107m2
  • Pokoje 4

Opis - Dom Wolnostojący

Syndyk Masy Upadłości Ludwika Bandurskiego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/59/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości 1/2 własności nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.580, o powierzchni 0,45 ha, w obrębie 3, Nidzica, ul. Żwirowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1N/00008072/3, na której usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, trzykondygnacyjny, o powierzchni użytkowe] 107 m2.

za 55.200 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych.Wyciąg z Regulaminu sprzedaży:

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2024 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Tomasz Sadurskiego - ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii.

2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Masy Upadłości – Tomasz Sadurskiego - ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa raz z podaniem sygnatury akt WA2M/GUp-s/59/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Ludwika Bandurskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, dostępnego na żądanie mailowe.

4. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy), na rachunek bankowy masy upadłości Ludwika Bandurskiego w upadłości w Mbank S.A. o numerze: 63 1140 2004 0000 3402 8243 0635 z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. WA2M/GUp-s/59/2022” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. W przypadku wpłynięcia kilku ofert, wadia osób, które przegrały przetarg zostaną zwrócone w ciągu 3 dni roboczych. U wygrywającego wadium zostanie zaliczone na cenę sprzedaży.

5. Operat dotyczący nieruchomości dostępny jest do wglądu w kancelarii Syndyka bądź poprzez przesłanie drogą mailową w wersji pdf.

6. Istnieje możliwość oględzin nieruchomości pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia terminu spotkania, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju.

7. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 600968344 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem: [email protected]

8. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bez odszkodowawczego odstąpienia od procedury konkursowej lub sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, na każdym etapie, bez podania przyczyny.

9. Syndyk wyłącza rękojmię za wady fizyczne i prawne.

10. Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka, 12 kwietnia 2024 o godzinie 09:00. Z otwarcia ofert sporządzony zostanie protokół otwarcia. W przypadku gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję, gdzie postąpienie to kwota 5.000 złotych.

11. Umowa ostateczna musi być podpisana do 31 września 2024 roku pod rygorem przepadku zadatku na rzecz masy upadłości.Kontakt:
Syndyk Tomasz Sadurski
tel: 600 968 344
[email protected]


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)


Szczegóły oferty