• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

Działka inwestycyjna

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia 1331m2
  • Rodzaj Działka inwestycyjna
  • Cena 162 000 PLN
  • Miasto-
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy


Na sprzedaż działka budowlana

Rydzewo gm. Miłki

w okolicy jeziora Niegocin (Boczne)

Szlak wielkich Jezior Mazurskich
Powierzc hnia działki: 1331m2:
Kształt działki: prostokat;
Wymiary działki: ok. 25m x 52m;
Teren płaski: nie wymaga niwelacji;
Do jeziora ok. 355m w linii prostej;
Do lasu ok. 120m;
Dojazd: asfalt, następnie ok. 70m gruntowa droga wewnętrzna;
Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona symbolem (46)UT*MN ;
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub mieszkalno-pensjonatowa, pokoje na wynajem;
Przeznaczenie uzupełniające: dopuszcza się uzupełnienie funkcji mieszkalnej usługami nieuciążliwymi, typu: szewc, krawiec, fryzjer, z wyłączeniem zakładów rzemieślniczych o profilu produkcyjnym, oraz inne usługi komercyjne pod warunkiem nie powodowania uciążliwości i dostosowania ich do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego;
Działka położona w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu;
Zadrzewienia: nieliczne samosieje;
Ogrodzenie: brak;
Najbliższe zabudowania: 30m od narożnika działki;
Sąsiedztwo: las, pola w uprawie rolniczej, domy mieszkalne i letniskowe, las, jezioro;


CENA: 162.000ZŁ

Fragmenty planu dla (46)UT*MN:

Zabudowę usługową turystyczną należy lokalizować na działkach o minimalnej powierzchni 2000m2 , poprzez łączenie dwóch, lub większej ilości działek wskazanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:


minimalną szerokość działki - 25 m,
minimalną powierzchnię działki - 1200 m2,
wskaźnik zabudowy - do 25 % powierzchni terenu,
powierzchnia biologicznie czynna - min. 60 %,


Dla zabudowy usługowej ustala się:
minimalną powierzchnię działki - 2000 m2,
wskaźnik zabudowy - do 20 % powierzchni terenu,
powierzchnia biologicznie czynna - min. 50 %,

Potrzeby związane z parkowaniem samochodów należy realizować:


w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - przyjmując minimum 2 stanowiska postojowe na jedno mieszkanie (w tym, jedno stanowisko może zabezpieczać garaż),
w zabudowie usługowej - wg wskaźnika 25 - 30 stanowisk/ 1000 m2 p.u. oraz 25 stanowisk na 100 miejsc noclegowych


Planowane budynki mieszkalne, usługowe - parterowe z dachami dwuspadowymi lub wielopołaciowymi, o kącie nachylenia połaci dachowych 35o - 50o pokrytymi dachówką w kolorze ceglasto-czerwonym lub materiałem naturalnym (gont drewniany, trzcina),

Planowane budynki gospodarcze, gospodarczo-garażowe - parterowe z dachami dwuspadowymi lub wielopołaciowymi o kącie nachylenia połaci dachowych do 50o , pokrytymi dachówką lub materiałami dachówko podobnymi w kolorze ceglasto-czerwonym lub materiałem naturalnym (gont drewniany, trzcina),

a) dla projektowanej zabudowy ustala się obowiązujący kierunek głównych kalenic projektowanych budynków mieszkalnych, usługowych, zgodnie z rysunkiem graficznym,

b) do wykończenia budynków stosować materiały tradycyjne, takie jak: tynk gładki w kolorze jasnym, cegła, kamień, drewno i tradycyjne pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej,

c) poziom posadowienia parterów budynków maksymalnie do 0,60 m nad poziomem przyległego terenu, dla funkcji usługowych na poziomie umożliwiającym zapewnienie dostępności do usług dla osób niepełnosprawnych - maksymalnie 45 cm nad poziomem przyległego terenu,

d) zakazuje się powstawania tymczasowych obiektów budowlanych,

e) od strony ulic dopuszcza się wykonanie ogrodzeń pod warunkiem zastosowania ogrodzeń ażurowych, zachowania jednakowej formy i wyglądu nawiązującego do architektury i materiałów wykończeniowych projektowanej zabudowy, zaleca się ogrodzenia z siatki, ukryte w zieleni.

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie ścieków do istniejącej i projektowanej kanalizacji ścieków na warunkach Zarządcy sieci.

2) Zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej na warunkach Zarządcy sieci.

3) Doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych obiektów należy realizować na podstawie warunków określonych przez ZEB Dystrybucja sp. z o.o. Rejon Energetyczny Dystrybucji Giżycko. Lokalizacja obiektów w sąsiedztwie istniejących i projektowanych linii energetycznych musi zapewnić spełnienie wymogów odpowiednich norm i przepisów. Przewiduje się, że zasilanie w energię elektryczną terenów objętych planem odbywać się będzie z istniejących lub projektowanych stacji transformatorowych SN/nN. Nowo powstające obiekty będą zasilane liniami napowietrznymi lub kablowymi.

4) Adaptuje się istniejącą infrastrukturę techniczną, dopuszcza się jej rozbudowę i przebudowę. Ustala się możliwość wprowadzenia innych elementów uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące przepisy bez konieczności wprowadzenia zmian do planu. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami infrastruktury technicznej, dopuszcza się jej przebudowy i dostosowania do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz za zgoda i na warunkach Zarządcy sieci.

5) Zaopatrzenie w ciepło projektowanych obiektów z indywidualnych źródeł na paliwo ekologiczne. Wyklucza się stosowanie paliw powodujących emisję zanieczyszczeń powietrza.

6) Gromadzenie odpadów stałych w małych kontenerach i wywożenie na gminne wysypisko lub na innych zasadach ustalonych przez władze gminy

7) Odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo do gruntu w granicach poszczególnych działek budowlanych.

8) Ewentualne warunki w zakresie telefonizacji terenów objętych planem ustalać będzie właściwy Zakład Telekomunikacji TP. Przy lokalizacji budynków uwzględnić istniejący kabel telekomunikacyjny na terenie określonym załącznikiem graficznym 1b.

9) Wszystkie działki budowlane docelowo muszą być wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej w stopniu wystarczającym do obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania terenu, z warunkiem przyłączenia do zbiorczej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Uzbrojenie:


W pasie drogowym jest energia elektryczna oraz linia TP S.A.;
Kanalizacja gminna w odległości ok. 270m;
Wodociąg gminny w odległości ok. 350m;
Dojazd: asfalt, następnie wewnętrzna droga gruntowa ok. 35m;
Ogrodzenie: brak;


Stan prawny:


Założona księga wieczysta;
Udział w drodze wewnętrznej;
Własność gruntu: TAK;


Lokalizacja:


Ok. 15km od Giżycka;
Gmina Miłki;
Rydzewo leży nad jeziorem Boczne (odnoga jeziora Niegocin) - szlak Wielkich Jezior Mazurskich;
Do jeziora ok. 355m w linii prostej;
Do lasu ok. 120m;
CENA: 162.000,00ZŁ

DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ INNE DZIAŁKI W SĄSIEDZTWIE:
103/25 o pow. 1950m2 z udziałem w drodze wewnętrznej - 249.000zł
103/24 o pow. 1366m2 z udziałem w drodze wewnętrznej - 169.000zł - REZREWACJA
103/23 o pow. 1331m2 z udziałem w drodze wewnętrznej - 162.000zł - REZREWACJAOkolica oferuje:


Jezioro Boczne: południowo - zachodnia odnoga jeziora Niegocin, jest częścią szlaku żeglugowego WJM, jezioro rynnowe o wymiarach: max głębokość 17m / średnia głębokość 8,7m / długość 3km / szerokość 900m / powierzchnia 183,3 ha; III klasa czystości;
W Rydzewie znajduje się poczta, apteka, ośrodek zdrowia, sklepy i bary. Znajduje się również druga wypożyczalnia sprzętu pływającego i szkółka windsurfingu.
W odległym o kilka kilometrów Bogaczewie istnieje możliwość odpłatnego korzystania z jazdy konnej.
W najbliższej okolicy warto zwiedzić kwaterę zabytki II Wojny Światowej - m.in. kwaterę OKH w Mamerkach, Wilczy Szaniec - była kwatera Hitlera, kwaterę Himmlera w Pozezdrzu.
W Giżycku (ok.15km) w sezonie czekają na Państwa liczne koncerty i imprezy plenerowe, jest także nowoczesny basen kryty z sauną i jakuzzi oraz port z którego kursują statki wycieczkowe po szlaku Wielkich Jezior. Do atrakcji pobliskiego Giżycka należą niewątpliwie Most obrotowy na kanale Łuczańskim, Twierdza Boyen oraz koncerty organowe dla miłośników muzyki klasycznej, a także las miejski ze ścieżką edukacyjną.
Odległe o ok. 20km Mikołajki to znany mazurski kurort i Wioska Żeglarska - tutaj odbywają się liczne imprezy żeglarskie oraz znajduje się jeden z najnowocześniejszych hoteli w Polsce z tropikaną i ogrodem zimowym.
::DODATKOWE INFORMACJE
Prąd: jest
Gaz: brak
Otoczenie: jezioro i las
Wymiary działki [m]: 52
Ukształtowanie działki: płaska
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie działki: brak
Warunki zabudowy: MPZP


::KONTAKT DO AGENTA
Joanna Grażulewicz
XXXXX938
XXXXX938Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Pokaż więcej

Szczegóły oferty

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Rydzewo, Rydzewo ,
MBN Nieruchomości Konsulting Sp. z o.o.

Joanna Grażulewicz

+48XXXXXX938
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.