• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

91 000 PLN (59 PLN/m²) na sprzedaż

Ruciane-Nida (Warmińsko-Mazurskie)

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia1545.00m²
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 91 000 PLN
 • MiastoRuciane-nida
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

IGK.6840.4.2019

Ruciane -Nida, 15.09.2020 r.


Ogłoszenie V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego


Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida ogłasza V publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane - Nida, nieruchomości gruntowe ujawnione w KW OL1P/00012959/8, niżej wymienione:1) działki ozn. nr geod. 402/4 i 402/9, o łącznej pow. 1 545 m2, poł. w Rucianem-Nidzie, nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na przedmiotowe nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy - dla zamierzenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego,

cena wywoławcza netto 91 000,00 zł, wadium 10 000,00 zł;V publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 20 października 2020 roku, o godzinie 10:00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida, Al. Wczasów 4.1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2020 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane - Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.

3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

4. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.

5. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.

6. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej oraz .

9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254438.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 15 września 2020 r. do dnia 15 października 2020 r.Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
tel: 0/87/4254438

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 27770/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14006072
 • Data publikacji: 15 września 2020 18:37 (5 dni temu)

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Ruciane-Nida
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka budowlana z rynku wtórnego na sprzedaż Ruciane-Nida

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 14006072

Zdjęcie ogłoszenia -

91 000 PLN

59 zł/m²
Ruciane-Nida

Główne cechy:

 • Powierzchnia 1545.00m²

Opis - Działka Budowlana

IGK.6840.4.2019

Ruciane -Nida, 15.09.2020 r.


Ogłoszenie V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego


Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida ogłasza V publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane - Nida, nieruchomości gruntowe ujawnione w KW OL1P/00012959/8, niżej wymienione:1) działki ozn. nr geod. 402/4 i 402/9, o łącznej pow. 1 545 m2, poł. w Rucianem-Nidzie, nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na przedmiotowe nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy - dla zamierzenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego,

cena wywoławcza netto 91 000,00 zł, wadium 10 000,00 zł;V publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 20 października 2020 roku, o godzinie 10:00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida, Al. Wczasów 4.1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2020 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane - Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.

3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

4. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.

5. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.

6. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej oraz .

9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254438.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 15 września 2020 r. do dnia 15 października 2020 r.Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
tel: 0/87/4254438


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 27770/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14006072
 • Data publikacji: 15 września 2020 18:37 (5 dni temu)