• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

2 578 300 PLN (2 414 PLN/m²) ARCHIWALNA

Bielice (Warmińsko-Mazurskie)

Lokal usługowy

  • Pokoje1
  • Łazienki-
  • Powierzchnia1068.00m²
  • Rodzaj Lokal usługowy
  • Cena 2 578 300 PLN
  • MiastoBielice
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Syndyk masy upadłości Marty Bauman i Tomasza Bauman osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki udziału 1/2 Marty Bauman i udziału 1/2 Tomasza Bauman w niżej wymienionych nieruchomościach należących do upadłych:

- prawo własności nieruchomości zabudowanej obiektem stacji paliw wraz z częścią handlowo - restauracyjno - usługowo - biurową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i położoną w Bielicach na działce nr 256/4 o pow 1,2674 ha gmina Biskupiec pow. Nowe Miasto Lubawskie w woj. Warmińsko – Mazurskim. Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta KW nr EL1N/00022763/8.

- prawo własności nieruchomości gruntowej rolnej oznaczonej nr 256/5 o powierzchni 1,1494 ha położonej w Bielicach, gmina Biskupiec pow. Nowe Miasto Lubawskie w woj. Warmińsko – Mazurskim. Dla nieruchomości gruntowej jest prowadzona KW nr EL1N/00022764/5,Księgi Wieczyste prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Łączna wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę 2.578.300,00 zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta zł).

Sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości może nastąpić łącznie za cenę wywoławczą nie niższą niż 50% wartości oszacowania. Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.Pisemne oferty nabycia nieruchomości z ceną nie niższą niż 50% wartości oszacowania należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta Bauman” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 02.12.2021 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego - komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości Santander Bank oddział Olsztyn XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX058.

Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 03.12.2021 o godzinie 15,00 w drodze konkursu ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego Kodeksu cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława.Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia konkursu ofert powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.

Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka. Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: XXXXXX609 w godz. Od 9 do 16.Kontakt:
Syndyk Antoni Paciorkowski
tel: XXXXXX609Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 8529/3186/OOS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14549660
  • Liczba pokoi: 1

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Bielice
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX609
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.